Solelkommissionen är ett nätverk bestående av HSB, IKEA, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan. För alla oss är det tydligt att dagens lagstiftning begränsar möjligheten att producera egen solel. Konsekvensen är att Sverige inte utnyttjar solens potential som förnybar energikälla.

Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av var man bor, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter.

Här kan du ta del av Solelkommissionens förslag på hur Sveriges lagstiftning kan förbättra villkoren för kundägd solel 

De föreslagna regelförändringarna skapar rimliga förutsättningar för den som vill producera egen solel. Om reformerna genomförs menar Solelkommissionen att det är fullt möjligt att år 2030 producera tio procent av Sveriges elbehov med energi från solen – en elproduktion som använder befintliga tak, finansieras av elkunderna och som kan byggas utan investeringsstöd. Det gäller bara att vi sätter igång omedelbart. Det är dags nu!