I Sverige finns strax under en miljon bostadsrättslägenheter, vilket innebär att runt 1,5 miljoner människor bor i en bostadsrätt. I  landets 24 000 bostadsrättsföreningar finns en mängd takytor med goda förutsättningar för solceller.

Det finns flera olika regler som rör solcellsanläggningar på bostadsrättsföreningar. Regelverken för bostadsrättsföreningar har förbättrats kraftigt under de senaste åren. I korthet innebär det att en brf:

  • Får använda den egenproducerade elen utan att betala energiskatt för anläggningar upp till 255 kW.
  • Bygger man flera anläggningar mindre än 255 kW men som tillsammans blir mer än 255 kW får man en nedsättning av energiskatten till 0,5 öre.
  • Får sälja överskottsel till sitt elbolag.
  • Får en skattereduktion på 60 öre/kWh för överskottet från staten om man har en säkring på max 100 ampere.
  • Kan ansöka om investeringsstöd för installationen.
  • Kan sälja solel till sina medlemmar utan att drabbas energiskatt, förutsatt att solelen inte går ut på det allmänna elnätet.
  • Har dock krav på sig att ta ut moms på försäljningen av el till sina medlemmar.

Vill du veta mer om regelverken som rör dig som bostadsrättsförening hittar du dem på sidorna Energiskatt, Flytt av el, Skattereduktion, Andelsägande, Investeringsstöd och ROT-avdrag, Elcertifikat och ursprungsgarantier samt Moms. Där ser du också vilka förslag till förbättringar och förenklingar, i regelverken som berör bostadsrättsföreningar, som Solelkommissionen driver.

Senast uppdaterad: 2020-03-13