I Sverige finns strax under en miljon bostadsrättslägenheter, vilket innebär att runt 1,5 miljoner människor bor i en bostadsrätt. Vidare innebär detta att det i landets 24 000 bostadsrättsföreningar finns en mängd takytor med goda förutsättningar för solceller.

Från och med den första januari 2018 kan en bostadsrättsförening ansöka om 30 procent i investeringsstöd.

Det finns flera olika regler som rör solcellsanläggningar på bostadsrättsföreningar. Regelverken för bostadsrättsföreningar har förbättrats kraftigt under de senaste åren. I korthet innebär det att en brf:

  • Får använda den egenproducerade elen utan att betala energiskatt för anläggningar upp till 255 kW.
  • Får sälja överskottsel till sitt elbolag.
  • Får en skattereduktion på 60 öre/kWh för överskottet från staten om man har en säkring på max 100 ampere.
  • Kan ansöka om investeringsstöd för installationen.
  • Kan sälja solel till sina medlemmar utan att drabbas energiskatt, förutsatt att solelen inte går ut på det allmänna elnätet.

Vill du veta mer om regelverken som rör dig som bostadsrättsförening hittar du dem på sidorna Energiskatt, Flytt av el, Skattereduktion, Andelsägande, Investeringsstöd och ROT-avdrag, Elcertifikat och ursprungsgarantier samt Moms. Där ser du också vilka förslag till förbättringar och förenklingar, i regelverken som berör bostadsrättsföreningar, som Solelkommissionen driver.

Senast uppdaterad: 2018-05-08