Corren: Föråldrad lag stoppar solel

Publicerad i: Uncategorized | 0

Fortfarande låser regelverken in solel i den fastighet elen produceras i. Detta bör skyndsamt ändras, skriver företrädare för Solelkommissionen i Corren. Läs debattartikeln här eller nedan. Omställningen från fossilt till förnybart är här, liksom omställningen till ett decentraliserat energisystem med många små producenter … Läs mer

Hurra! Villaägarnas momsplikt slopas!

Publicerad i: Uncategorized | 0

Idag kom regeringen med ett mycket positivt besked för villaägare som vill installera solceller: kravet på momsredovisning tas bort. Finansdepartementet kommer, i en promemoria som presenteras i april, att föreslå att företag med en omsättning på mindre än 30 000 kr per år ska momsbefrias. … Läs mer

En tillbakablick på 2015

Publicerad i: Uncategorized | 0

Solelkommissionen bildades i början av 2015 av Familjebostäder, HSB, Telge Energi och Solkompaniet, med målsättningen att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas och så att Sverige, år 2030, kan producera minst 10 % av elbehovet med … Läs mer