Sommaren 2016 kom solel för första gången in i lagboken. Det innebär att det blev tydligt att alla (både juridiska personer och privatpersoner) som installerar mindre än sammanlagt 255 kW solceller (alltså runt 2 000 m2), i en eller flera anläggningar, är helt befriade från energiskatt på 35 öre/kWh.

Detta gäller den solel som producenten använder själv, innanför anslutningspunkten till det allmänna elnätet. Alltså:

  • Solel från anläggningar som är mindre än 255 kW, och där ägaren totalt har installerat mindre 255 kW i olika anläggningar, är befriad från energiskatt.

Från och med den 1 juli 2017 förbättrades reglerna för aktörer som installerar mer än 255kW solceller i flera anläggningar. Dessa nya regler gäller den solel som producenten använder själv, innanför anslutningspunkten till det allmänna elnätet:

  • Solel från anläggningar som är på 255 kW eller mer är belagd med full energiskatt.
  • Solel från anläggningar som är mindre än 255 kW, men där ägaren totalt har installerat mer än 255 kW i olika anläggningar, är belagd med reducerad energiskatt. Denna ligger på 0,5 öre/kWh.

Samtliga skattenedsättningar, enligt ovan, gäller för sådan el som inte matats in på det koncessionspliktiga nätet. Skattenedsättningarna påverkas alltså inte av eventuell försäljning av el, vare sig det gäller försäljning av överskottsproduktion eller inköpt el. Det innebär att skattebefrielsen också gäller för solel som säljs vidare till hyresgäster, så länge den inte överförts på koncessionspliktigt nät.

Förslag:

 Senast uppdaterad: 2020-03-13