Sommaren 2016 kom solel för första gången in i lagboken. Det innebär att det blev tydligt att alla (både juridiska personer och privatpersoner) som installerar mindre än sammanlagt 255 kW solceller (alltså runt 2 000 m2), i en eller flera anläggningar, är helt befriade från energiskatt på 33,1 öre/kWh.

Detta gäller den solel som producenten använder själv, innanför anslutningspunkten till det allmänna elnätet. Alltså:

  • Solel från anläggningar som är mindre än 255 kW, och där ägaren totalt har installerat mindre 255 kW i olika anläggningar, är befriad från energiskatt.
  • Solel från anläggningar som är mindre än 255 kW är befriade från energiskatt även om man äger vind- eller vattenkraft.

Från och med den 1 juli 2017 gäller nya regler även för aktörer som installerar sammanlagt minst 255kW solceller i flera anläggningar. Dessa nya regler gäller den solel som producenten använder själv, innanför anslutningspunkten till det allmänna elnätet:

  • Solel från anläggningar som är på 255 kW eller mer är belagd med full energiskatt.
  • Solel från anläggningar som är mindre än 255 kW, men där ägaren totalt har installerat mer än 255 kW i olika anläggningar, är belagd med reducerad energiskatt. Denna ligger på 0,5 öre/kWh.

Samtliga skattenedsättningar, enligt ovan, gäller för sådan el som inte matats in på det koncessionspliktiga nätet. Skattenedsättningarna påverkas alltså inte av eventuell försäljning av el, vare sig det gäller försäljning av överskottsproduktion eller inköpt el. Det innebär att skattebefrielsen också gäller för solel som säljs vidare till hyresgäster, så länge den inte överförts på koncessionspliktigt nät.

Förslag:

  • Solelkommissionen anser att solel från anläggningar som är större än 255 kW, och används i fastigheten, ska ges en tidsbegränsad skattefrihet genom ett godkännande från EU. På så vis kan taken på exempelvis sjukhus och lager utnyttjas till fullo.
  • Läs även om vårt förslag om flytt av el.

 Senast uppdaterad: 2018-05-08