Företag, offentliga organisationer och privatpersoner som investerar i solceller kan ansöka om investeringsstöd. Stödnivån ligger idag på 30 procent av investeringskostnaden för företag och 20 procent av investeringskostnaden för övriga aktörer. I investeringskostnaden inkluderas både material- och arbetskostnader. För privatpersoner som inkommit med sin ansökan före den 1 januari 2015 är dock stödnivån 35 procent. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor

Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Tidigare har kön till stödet varit lång och pengarna har inte räckt till, men nu ligger budgeten på 390 miljoner kronor per år under 2017–2019. Det gör att pengarna räcker både till alla i kön och till de som söker idag. För att kunna få stöd måste anläggningen måste vara nätansluten och installationen måste vara slutförd senast den 31 december 2019. Stödansökningar från företag ska skickas till länsstyrelsen innan projektet påbörjats, medan stödansökningar från privatpersoner måste skickas inom sex månader från det att projektet påbörjats.

För privatpersoner finns det även möjlighet att ansöka om ROT-avdrag för solcellsinstallationen. Det är dock inte möjligt att få både ROT-avdrag och investeringsstöd. För tillfället ligger ROT-avdraget på 30 procent av arbetskostnaderna, inklusive mervärdesskatt, och får som högst uppgå till 50 000 kronor per person och år.

Förslag:

  • Solelkommissionen anser att investeringsstödet bör fasas ut till 2019 för företag, enligt ett tidigt och tydligt kommunicerad plan. Det är fullt möjligt om Solelkommissionens förslag till förändringar i regelverken för energiskatt genomförs. Då skapas en marknad utan riktade stöd och utbyggnaden kan ske i snabb takt. Vårt förslag är att investeringsstödet sänks till 20 procent 2017, för alla företag som bygger anläggningar på upp till 255 kW, och att stödet ligger kvar på 30 procent till de som betalar full energiskatt. Det är viktigt att sänkningarna inte är retroaktiva. De som redan har ansökt, och står i kön, ska erhålla den stödnivå som gällde när de sökte.
  • Investeringsstödet till villaägare bör tas bort 2017 och istället ersättas med ett särskilt ROT-avdrag för solceller, förslagsvis på 50 procent av arbetskostnaderna. Genom att solROT lyfts ur det vanliga ROT-avdraget skapas en långsiktighet, där framtida förändringar i ROT-avdraget inte behöver påverka solcellsinstallationer.

Senast uppdaterad: 2017-02-23