I Sverige finns enligt Statistiska Centralbyrån runt 1,4 miljoner hyresrätter, vilket innebär att runt tre miljoner människor bor i hyresrätt. Självklart ska inte bara villaägare och fastighetsbolag ha möjlighet att producera el – att täcka sitt elbehov med egenproducerad förnybar el bör även vara en rättighet för alla som bor i lägenhet. Elanvändningen i en genomsnittlig lägenhet ligger på 3000 kWh per år, vilket innebär att om hälften av de som bor i hyresrätt börjar producera sin egen el medför det en elproduktion på 2,1 TWh om året.

För att kunna producera solel behöver boende i flerbostadshus äga solcellerna tillsammans med andra, men andelsägda anläggningar omfattats inte av nyligen genomförda regeländringar. Det gör att de ekonomiska förutsättningarna för delade solceller fortfarande är långt ifrån rimliga. Följden är att det idag inte byggs några andelsägda solcellsanläggningar alls, och att det är omöjligt för boende i lägenhet att tillvara sina tak och producera egen solel tillsammans med grannarna.

Solelkommissionens förslag som rör lägenhetskunders möjligheter att äga solceller finns huvudsakligen på sidan Andelsägande. Där ser du också vilka förslag till förbättringar och förenklingar, i regelverken som berör lägenhetskunder, som Solelkommissionen driver. Regeringen utreder under 2017 och 2018 ett införande av en skattereduktion till andelsägda solelanläggningar.

Senast uppdaterad: 2018-05-08