I Sverige finns enligt Statistiska Centralbyrån runt 1,4 miljoner hyresrätter, vilket innebär att runt tre miljoner människor bor i hyresrätt. Självklart ska inte bara villaägare och fastighetsbolag ha möjlighet att producera el – att täcka sitt elbehov med egenproducerad förnybar el bör även vara en rättighet för alla som bor i lägenhet. Elanvändningen i en genomsnittlig lägenhet ligger på 3000 kWh per år, vilket innebär att om hälften av de som bor i hyresrätt börjar producera sin egen el medför det en elproduktion på 2,1 TWh om året.

För att kunna producera solel behöver boende i flerbostadshus äga solcellerna tillsammans med andra, men andelsägda anläggningar omfattats inte av nyligen genomförda regeländringar. Det gör att de ekonomiska förutsättningarna för delade solceller fortfarande är långt ifrån rimliga. Följden är att det idag inte byggs några andelsägda solcellsanläggningar alls, och att det är omöjligt för boende i lägenhet eller de som inte har ett tak som lämpar sig för solel att bygga solel tillsammans. Andelsägd solel kan vara både solelparker och på tak. Solelkommissionen driver därför frågan om att bredda skattereduktionen till andelsägd solel.

Regeringen har under 2017 och 2018 utrett ett införande av en skattereduktion till andelsägda solelanläggningar, men man har inte lämnat något förslag till Riksdagen. Läs mer Fakta och förslag till lösning för skattereduktion för andelsägd förnybar el

Läs gärna också en av våra debattartiklar om att bredda skattereduktionen http://www.solelkommissionen.se/debattartiklar/di-energiskatten-stoppar-solel/

Senast uppdaterad: 2020-03-13