Från och med den 1 januari 2017 behöver mikroproducenter av förnybar el, som exempelvis säljer överskottsproduktion av solel, inte momsregistrera sig. Undantaget gäller så länge mikroproducentens årliga omsättning, inklusive annan försäljning, inte överstiger 30 000 kronor per år. Omsättningen får inte heller ha överstigit 30 000 kronor under något av de två senaste beskattningsåren. Den som redan är momsregistrerad, men vill slippa redovisa moms, behöver ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket. Den som har en omsättning på över 30 000 kronor om året måste momsregistrera sig och betala moms.

Den som har mer än totalt 255 kW i installerad effekt blir skattskyldig för energiskatt. Den ska enligt lagen registrera sig som skattskyldig hos Skatteverket och därmed själv, månadsvis, deklarera energiskatt när el förbrukas. Det innebär fördelar för bostadsbolag som inte har rätt att göra momsavdrag. Genom att själv administrera energiskatten kan bostadsbolag reducera sina utgifter med momsen på energiskatten för den totala mängden inköpt el inom bolaget, vilket innebär cirka 8 öre/kWh.

Under 2019 gav Skatterättsnämnden besked att BRF:er och bostadsbolag måste ta ut moms på den el man säljer till hyresgäster. Dvs den solel som producerar på taket och säljer vidare till sina hyresgäster. Beslutet skapar administration eftersom uthyrningen av lägenheter (hyran) inte är momspliktig, och en extra kostnad.

Senast uppdaterad: 2020-03-13