Från och med den 1 januari 2017 behöver mikroproducenter av förnybar el, som exempelvis säljer överskottsproduktion av solel, inte momsregistrera sig. Undantaget gäller så länge mikroproducentens årliga omsättning, inklusive annan försäljning, inte överstiger 30 000 kronor per år. Omsättningen får inte heller ha överstigit 30 000 kronor under något av de två senaste beskattningsåren. Den som redan är momsregistrerad, men vill slippa redovisa moms, behöver ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket. Den som har en omsättning på över 30 000 kronor om året måste momsregistrera sig och betala moms.

Den som levererar el till kunder, och tar betalt för uppmätt förbrukning, är en yrkesmässig leverantör. Det kan exempelvis vara då el levereras till en laddstolpe för elbilar eller till en hyresgäst. Denne ska enligt lagen registrera sig som skattskyldig hos Skatteverket och därmed själv, månadsvis, deklarera energiskatt när el förbrukas eller levereras till någon som inte är skattskyldig. I praktiken genomförs denna registrering sällan, även om den kan innebära fördelar för bostadsbolag som inte har rätt att göra momsavdrag. Genom att själv administrera energiskatten kan bostadsbolag reducera sina utgifter med momsen på energiskatten för inköpt el, vilket innebär cirka 7 öre/kWh.

Senast uppdaterad: 2017-02-23