En tillbakablick på 2015

Publicerad i: Uncategorized | 0

Solelkommissionen bildades i början av 2015 av Familjebostäder, HSB, Telge Energi och Solkompaniet, med målsättningen att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas och så att Sverige, år 2030, kan producera minst 10 % av elbehovet med … Läs mer

Regeringen faller på eget grepp om solel

Publicerad i: Nyheter | 0

Strax innan jul kom beslutet om en solskatt för större fastighetsägare. Inget parti ville egentligen införa solskatten, men Finansdepartementet hävdar att EU:s statsstödsregler tvingar Sverige att införa den. Samtidigt kom i slutet av förra året Finansdepartementets egen utredning om energiskatt, som … Läs mer

GP: Blåsta på solel – dags att agera

Publicerad i: Debattartiklar | 0

Idag debatterar Solelkommissionen Energimyndighetens förslag till förändrat investeringsstöd i GP. Du hittar artikeln här, eller nedan: Solelen växer i Sverige, men för företag och bostadsrättsföreningar som bygger solel har hösten varit mörk. Nya regler har presenterats som effektivt rycker undan mattan … Läs mer

Brev till Miljödepartementet: vår syn på investeringsstödet

Publicerad i: Nyheter | 0

I oktober presenterade Energimyndigheten ett underlag till revidering av förordningen om solcellsstöd. Underlaget innehöll flera förslag som är negativa för utbyggnaden av solenergi i Sverige. Därför skickar vi nu våra förslag till miljö- och energidepartementet. Här hittar du vårt brev: Övergripande … Läs mer

Vasakronan går med i Solelkommissionen

Publicerad i: Nyheter | 0

Solelkommissionen utökas nu med ytterligare en deltagare: Vasakronan. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vasakronans uppdrag från ägarna är att ge en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning från svenska fastighetstillgångar. … Läs mer

Synpunkter inför utredningen om solelstrategi

Publicerad i: Nyheter | 0

I somras gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för ökad användning av solel. Förslaget till strategi ska delredovisas den 28 mars 2016, medan den slutgiltiga analysen ska redovisas senast den 17 oktober 2016. Energimyndighetens uppdrag är … Läs mer

Solcellssatsning i höstbudgeten – både plus och minus!

Publicerad i: Nyheter | 0

Regeringens budgetproposition för 2016 innehåller en välkommen ökning av investeringsstödet till småskalig satsning på solceller. Men propositionen innehåller även regler som stoppar storskaliga satsningar på solceller på skolor, sjukhus och flerfamiljshus. Här hittar du Solelkommissionens pressmeddelande om höstbudgeten. Idag presenterade … Läs mer