GP: Tvärstopp för solel med missriktad skatt

Publicerad i: Debattartiklar | 0

I lördags (den 9 maj) debatterade Solelkommissionen i GP under rubriken Tvärstopp för solel med missriktad skatt. Här hittar du hela debattartikeln. Eller också kan du läsa nedan! Över 80 procent av Sveriges befolkning anser att vi bör satsa mer … Läs mer

Solelkommissionen i Almedalen!

Publicerad i: Nyheter | 0

Kom på Solelkommissionens  och Ekobankens seminarium Solel – vad krävs för att alla elkunder ska vara med? Sverige kan få 10 % av sin el från solen genom att använda befintliga tak. För att det ska bli verklighet krävs att … Läs mer

Ta del av vårt remissvar!

Publicerad i: Nyheter | 0

Den 4 maj var det deadline för att lämna synpunkter på Finansdepartementets förslag till förändrat undantag för skatteplikt på el. Nedan hittar du vårt remissvar (Solkompaniets version). Vi avvisar regeringens förslag som i princip innebär ett stopp för att bygga solelanläggningar … Läs mer

Stort motstånd mot lagförslag

Publicerad i: Nyheter | 0

En mängd aktörer är mot regeringens förslag om förändrad sollagstiftning, vilket DN lyfter i ett intressant reportage den 22 april. Bland annat intervjuas Solelkommissionens Johan Öhnell: – Vi har en potential att producera cirka tio procent av vårt elbehov på befintliga … Läs mer

Vi bildar Solelkommissionen!

Publicerad i: Nyheter | 0

Dagens lagstiftning styr mot gammaldags energiproduktion och skapar inte förutsättningar för egenproduktion av el – det är anledningen till att HSB, Telge Energi, Solkompaniet och Familjebostäder, som representant för Stockholms allmännyttiga bostadsbolag, nu går samman och bildar Solelkommissionen. Tillsammans har … Läs mer

1 9 10 11 12