Solel på skolor och sjukhus?

Publicerad i: Nyheter | 0

Den senaste tiden har regeringen presenterat flera förslag som rör solelproduktion. Det är positivt att regeringens uttalade ambition är en kraftig utbyggnad av solenergi i Sverige, men tyvärr innebär vissa av förslagen avsevärda försämringar för större fastighetsägare som vill producera egen … Läs mer

UNT: Skatt ingen ljus idé

Publicerad i: Debattartiklar | 0

I mitten av juli debatterade Solelkommissionen i UNT under rubriken Skatt ingen ljus idé. Här hittar du hela debattartikeln. Eller också kan du läsa nedan! Finansdepartementets förslag om skatt på solel hindrar den utveckling EU och svenskarna önskar, skriver Anders Lago, Mats … Läs mer

Proppfullt seminarium i Almedalen

Publicerad i: Nyheter | 0

För att ytterligare driva på för bättre förutsättningar för egen solel ordnade Solelkommissionen ett seminarium i Almedalen. Intresset för solfrågorna är stort, vilket inte minst märktes på den proppfulla lokalen. Moderator var Tomas Kåberger, professor i Industriell energipolicy på Chalmers, … Läs mer

Nya regelverk på gång

Publicerad i: Nyheter | 0

I förra veckan kom regeringen med en lagrådsremiss innehållande förslag till ny beskattning av solel. Lagförslagen innebär att solel upp till 255 kWt per anläggning och juridisk person fortsätter att vara befriad från energiskatt, så länge den används direkt i … Läs mer

Corren: Rikta ljuset mot solenergi

Publicerad i: Debattartiklar, Nyheter | 0

I måndags (den 25 maj) debatterade Solelkommissionen i Corren under rubriken Rikta ljuset mot solenergi. Här hittar du hela debattartikeln. Eller också kan du läsa nedan! Linköping borde ha åtminstone 6 procent av elbehovet från solceller. Men ett lagförslag från regeringen riskerar … Läs mer

Solelkommissionen i Almedalen!

Publicerad i: Nyheter | 0

Kom på Solelkommissionens  och Ekobankens seminarium Solel – vad krävs för att alla elkunder ska vara med? Sverige kan få 10 % av sin el från solen genom att använda befintliga tak. För att det ska bli verklighet krävs att … Läs mer

Ta del av vårt remissvar!

Publicerad i: Nyheter | 0

Den 4 maj var det deadline för att lämna synpunkter på Finansdepartementets förslag till förändrat undantag för skatteplikt på el. Nedan hittar du vårt remissvar (Solkompaniets version). Vi avvisar regeringens förslag som i princip innebär ett stopp för att bygga solelanläggningar … Läs mer