En tillbakablick på 2016

Publicerad i: Nyheter | 0

Solelkommissionen bildades i början av 2015 och består idag av HSB, JM, Solkompaniet, Telge Energi och Vasakronan. Målsättningen är att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas och så att Sverige, år 2030, kan producera minst 10 … Läs mer

Julklapp för solelvänner

Publicerad i: Nyheter | 0

Finansdepartementets julklapp till alla solelvänner kom idag, i form av proppen som innehåller lagtexterna för att ta bort solelskatten under 2017. De har verkligen arbetat snabbt! Nu kan alla, som planerar att bygga mer solel nästa år, känna sig lugna … Läs mer

Till Finansdepartementet: möjliggör andelsägande!

Publicerad i: Nyheter | 0

Solelkommissionen anser att det är betydelsefullt att alla får möjlighet att producera egen förnybar energi till lika ekonomiska villkor – även de som inte äger sin fastighet. Det är därför ett naturligt nästa steg att bredda skattereduktionen till de som … Läs mer

Solelskatten försvinner 2017!

Publicerad i: Nyheter | 0

Idag berättade finansminister Magdalena Andersson och klimatminister Isabella Lövin att skatten på solel sänks till 0,5 öre/kWh den 1 juli 2017. Det innebär att stora fastighetsägare kan fortsätta bygga solel i Sverige, så länge anläggningarna är max 255 kW per … Läs mer

GP: Låt solceller få solklara regler

Publicerad i: Nyheter | 0

Ska vi nå Sveriges klimatmål om ett förnybart energisystem måste solceller få spela en viktig roll i bostadsbyggandet. Då måste reglerna för flerbostadshus ändras, skriver JM, Vasakronan, Telge Energi och Solkompaniet i GP idag. Läs hela debattartikeln här, eller nedan: … Läs mer

SMB: Sverige kan ha tio procent solel till 2030

Publicerad i: Nyheter | 0

Solelkommissionen välkomnar Energimyndighetens nya förslag till solelstrategi, men menar att utvecklingen kan gå mycket snabbare.  Supermiljöbloggen (SMB) skrev i går om Energimyndighetens nya rapport, Förslag till strategi för ökad användning av solel (pdf),  där det uppskattas att solenergin kan komma att stå … Läs mer

Sveriges första solelstrategi presenterades idag

Publicerad i: Nyheter | 0

Förra sommaren fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram en solelstrategi för Sverige. Idag lämnade myndigheten sin utredning. Den kommer att vara input både i Energikommissionens arbete och utgöra grunden för kommande lagförslag i solelfrågor. Det är första gången … Läs mer