Till Finansdepartementet: möjliggör andelsägande!

Publicerad i: Nyheter | 0

Solelkommissionen anser att det är betydelsefullt att alla får möjlighet att producera egen förnybar energi till lika ekonomiska villkor – även de som inte äger sin fastighet. Det är därför ett naturligt nästa steg att bredda skattereduktionen till de som … Läs mer

Solelskatten försvinner 2017!

Publicerad i: Nyheter | 0

Idag berättade finansminister Magdalena Andersson och klimatminister Isabella Lövin att skatten på solel sänks till 0,5 öre/kWh den 1 juli 2017. Det innebär att stora fastighetsägare kan fortsätta bygga solel i Sverige, så länge anläggningarna är max 255 kW per … Läs mer

GP: Låt solceller få solklara regler

Publicerad i: Nyheter | 0

Ska vi nå Sveriges klimatmål om ett förnybart energisystem måste solceller få spela en viktig roll i bostadsbyggandet. Då måste reglerna för flerbostadshus ändras, skriver JM, Vasakronan, Telge Energi och Solkompaniet i GP idag. Läs hela debattartikeln här, eller nedan: … Läs mer

SMB: Sverige kan ha tio procent solel till 2030

Publicerad i: Nyheter | 0

Solelkommissionen välkomnar Energimyndighetens nya förslag till solelstrategi, men menar att utvecklingen kan gå mycket snabbare.  Supermiljöbloggen (SMB) skrev i går om Energimyndighetens nya rapport, Förslag till strategi för ökad användning av solel (pdf),  där det uppskattas att solenergin kan komma att stå … Läs mer

Sveriges första solelstrategi presenterades idag

Publicerad i: Nyheter | 0

Förra sommaren fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram en solelstrategi för Sverige. Idag lämnade myndigheten sin utredning. Den kommer att vara input både i Energikommissionens arbete och utgöra grunden för kommande lagförslag i solelfrågor. Det är första gången … Läs mer

JM går med i Solelkommissionen

Publicerad i: Nyheter | 0

Som ett led i JMs hållbarhetsarbete har JM gått med i Solelkommissionen som anser att man bör tillvarata solens energi och att fastighetsägare ska ha möjlighet att producera sin egen solel. För att kunna tillvarata solens energi anser Solelkommissionen att … Läs mer

Regeringen svänger om solskatten

Publicerad i: Nyheter | 0

I somras infördes en en solelskatt, som tvingar ägare av stora solcellsanläggningar att betala energiskatt för den solel de själva producerar och använder. Solelkommissionen har arbetat intensivt för att skatten ska tas bort, eftersom den bland annat stoppar utbyggnaden av solceller … Läs mer

SvD: Nya skatteregler ett dråpslag mot solenergi

Publicerad i: Debattartiklar | 0

”Som stora fastighetsägare har vi ett avgörande ansvar att energieffektivisera och investera i förnybar teknik. Därför är det mycket olyckligt att det nu i juli införts en lagstiftning som kraftigt begränsar möjligheterna att sätta upp solceller på våra tak.” Så skrev … Läs mer