Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, IKEA, JM, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan. Nätverket bildades i mars 2015, och sedan dess arbetar vi för bättre förutsättningar för egen solel.

Läs mer om vårt arbete och våra prioriterade förslag här och i vår årsrapport för 2019.

HSB är en medlemsägd organisation och Sveriges största bostadskooperation. Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet. Våra kärnvärderingar är tydliga; engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. HSBs viktigaste uppgift är att bygga bra och prisvärda bostäder för medlemmarna och erbjuda bra förvaltning. HSB erbjuder ekonomisk administration och teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar. HSB deltar i Solelkommissionen för att skapa förutsättningar för bostadsrättsföreningar att bidra till energiomställningen och minskad klimatpåverkan från sin elanvändning.

IKEA är ett av världens mest kända varumärken inom heminredning. IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar medarbetare, kunder och alla människor som berörs av verksamheten. De vill hjälpa sina kunder till att kunna producera sin egen förnybara energi hemma, vilket är bra både för klimatet och plånboken. Under 2019 kommer IKEA att erbjuda solceller till sina kunder. IKEA har ambitiösa hållbarhetsmål till 2030, som bland annat innebär att inspirera kunderna till att leva mer hälsosamma och hållbara liv, att IKEA ska bli klimatpositiva och cirkulära – och fortsätta ha en positiv social påverkan på alla i sin värdekedja.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden, med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete, och deltar i Solelkommissionen för att förbättra både nyttan och förutsättningarna att nyttja solenergi i de bostadsområden som man är med och utvecklar.

Solkompaniet är ett värdedrivet företag som jobbar med hållbarhet och förnybar energi med fokus på solel. Solkompaniet är idag störst i Sverige på solcellsinstallationer, och ser solen som en grundpelare i ett framtida svenskt hållbart energisystem. Solkompaniet bedriver även forskning, med fokus på byggnadsintegrerade solceller, samt konsultverksamhet med fokus på solcellsutredningar och solenergistrategier åt fastighetsägare, kommuner och energibolag.

Telge Energi har drygt 170 000 kunder och är ett oberoende elhandelsbolag som bara säljer el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten till privatkunder och företag. Telge Energi vill bidra till en energiomställning till ett 100 procent förnybart energisystem – där har solenergin en outnyttjad potential i Sverige! Telge Energi vill att det ska vara enkelt och lönsamt att producera egen solel, och för att utnyttja potentialen behöver vi gemensamt få till förändringar av lagar och regler som gynnar utvecklingen av egenproducerad el. Därför är Telge Energi med i Solelkommissionen.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vasakronans uppdrag från ägarna är att ge en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning från svenska fastighetstillgångar. Samtidigt ska verksamheten bedrivas med hänsyn till både etik och miljö, och hållbarhetsarbetet är därför av strategisk betydelse för att nå avkastningsmålet. Ett av Vasakronans långsiktiga mål är att fastigheterna en dag ska vara helt självförsörjande på energi.

Senast uppdaterad: 2020-01-24