För alla oss i Solelkommissionen är det tydligt att dagens lagstiftning begränsar möjligheten att producera egen solel.

På nedanstående sidor hittar du nuvarande regler, tillsammans med våra förslag, för olika typer av solelproducenter:

Solelkommissionen anser att åtta förändringar är särskilt viktiga för en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av Sveriges solelproduktion:

  1. Utfasning av investeringsstödet till företag och BRF:er och övergång till EnergiRot för villaägare.
  2. Rätten att använda egenproducerad el utan att betala energiskatt i anläggningar större än 255 kW.
  3. Breddad skattereduktion, så den även omfattar andelsägd el.
  4. Rätten till Ursprungsgarantier för mikroproducenter
  5. Öppna för interna nät för flerbostadshus
  6. Lokala energigemenskaper med virtuella nät för att uppnå rätten att flytta egenproducerad el mellan sina förbrukningspunkter utan att det utlöser energiskatt
  7. Rätt för mikroproducenter att få sin skattereduktion på elfakturan månadsvis.
Senast uppdaterad: 2020-03-13