När solceller producerar mer solel än vad som behövs i byggnaden, matas elen in på det allmänna elnätet. Den elen ger från och med den 1 januari 2015 rätt till en skattereduktion för mikroproducenter, samtidigt som den kan säljas.

Skattereduktionen görs i första hand på inkomstskatten och gäller både privatpersoner och juridiska personer som har en säkring på max högst 100 ampere. Skattereduktionen är 60 öre/kWh för all el som matas in till elnätet, dock max 30 000 kWh eller 18 000 kronor per juridisk person eller privatperson och år.

Skattereduktionen gäller enbart för högst så många kilowattimmar som också tas ut från anslutningspunkten under samma kalenderår.

Förslag:

  • Solelkommissionen anser att det är avgörande att skattereduktionen fås månadsvis på elfakturan, istället för ett år senare i inkomstdeklarationen. Genom att skattereduktionen fås månadsvis direkt på elfakturan får kunden en lägre elräkning. Detta går i linje med kundens vilja att sänka sin boendekostnad genom egen elproduktion, och det blir ännu tydligare att den egna anläggningen påverkar den faktiska elkostnaden. Troligen medför detta att effekten av skattereduktionen blir större, precis som den blev när RUT- och ROT-avdraget flyttades direkt till fakturan för utfört arbete.
  • Solelkommissionen anser att skattereduktionen bör ges per anläggning och inte per juridisk person. Det skulle ha stor betydelse för bostadsrättsföreningar och ägare av flerbostadshus som allmännyttiga bolag.
  • Solelkommissionen anser att det är betydelsefullt att alla får möjlighet att producera egen förnybar energi till lika ekonomiska villkor – även de som inte äger sin fastighet. Det är därför ett naturligt steg att bredda skattereduktionen till att även omfatta andelsägda solceller, se vårt förslag till lösning för skattereduktion för andelsägd förnybar el

Senast uppdaterad: 2020-03-13