Idag står byggnader för nära 40 procent av landets energianvändning. Potentialen att minska bebyggelsens behov av inköpt energi är stor, och här kan taken spela en viktig roll. Tillsammans äger landets stora fastighetsägare många miljoner kvadratmeter takytor, en resurs som kan tillvaratas för förnybar solelproduktion.

Regelverken för fastighetsägare har förbättrats kraftigt under de senaste åren. I korthet innebär det att en fastighetsägare:

  • Får använda den egenproducerade elen utan att betala energiskatt för anläggningar på högst 255 kW. Från och med den 1 juli 2017 togs även begränsningen på 255 kW per juridisk person bort. Fastighetsägare med sammanlagt mer än 255 kW solceller får nu betala 0,5 öre/kWh istället för full energiskatt.
  • Får sälja överskottsel till sitt elbolag.
  • Kan ansöka om investeringsstöd för installationen.

De regler som rör större fastighetsägares möjligheter att äga solceller finns på sidorna Energiskatt, Flytt av el, Investeringsstöd och ROT-avdrag, Elcertifikat och ursprungsgarantier samt Moms (endast för bostadsbolag).

Solelkommissionen driver frågan att gränsen på 255 kW ska tas bort och ersättas av en regel att el som produceras och används i byggnaden ska vara befriad från energiskatt. Läs mer Solelkommissionen 255 kW-regeln stoppar solel sept 2019

Läs en av våra debattartiklar som vi skrivit i 255-frågan: Varför hindras solel på de bästa taken (SvD 26 maj 2019)

 

Senast uppdaterad: 2020-03-13