Nu skapas långsiktighet för större fastighetsägare!

Publicerad i: Nyheter | 0

I december presenterade regeringen sitt förslag på hur energiskatten för fastighetsägare med flera solcellsanläggningar kan reduceras. I förslaget stod att skattenedsättningen ska ses över efter fem år, vilket vi pi Solelkommissionen var starkt kritiska till eftersom det skapar en stor osäkerhet om långsiktigheten … Läs mer