Enligt Statistiska Centralbyrån bor nästan hälften av Sveriges befolkning i småhus, vilket innebär att det finns nära två miljoner småhus, exklusive fritidsfastigheter. Minst 500 000 villor har utmärkta förutsättningar för solel. Den genomsnittliga användningen av hushållsel i en villa är 5 000 kWh per år, vilket kan täckas av en normalstor södervänd solcellsanläggning på 5 kWt eller 35 kvadratmeter. Om sådana anläggningar skulle byggas på hälften av alla villor i hela Sverige, skulle det innebära en årlig produktion av egen solel på 5 TWh. I verkligheten är taken av varierande storlek, lutning och väderstreck, men räkneexemplet kan ändå ge en fingervisning om villatakens stora potential.

Det finns flera olika regler som rör solcellsanläggningar på villor. Regelverken för villor har förbättrats kraftigt under de senaste åren. I korthet innebär det att en villaägare:

  • Får använda den egenproducerade elen utan att betala energiskatt.
  • Får sälja överskottsel till sitt elbolag utan att bli momspliktig.
  • Får en skattereduktion på 60 öre/kWh för överskottet från staten.
  • Kan ansöka om investeringsstöd eller använda ROT avdraget för installationen.
  • Slopat bygglovskrav för solceller som följer takets eller fasadens lutning från den 1 augusti 2018.

Vill du veta mer om regelverken som rör dig som villaägare hittar du dem på sidorna EnergiskattFlytt av el, Skattereduktion, Andelsägande, Investeringsstöd och ROT-avdrag, Elcertifikat och ursprungsgarantier samt Moms. Där ser du också vilka förslag till förbättringar och förenklingar, i regelverken som berör villaägare, som Solelkommissionen driver.

När finns solel över hela Sverige? Solelkommissionens initiativtagare Johan Öhnell spår att vi har solel på varje villagata år 2020. Läs mer

Senast uppdaterad: 2020-03-13