Nyheter och artiklar

I vårt nyhetsflöde hittar du nyheter och debattartiklar kring det påverkansarbete vi driver inom solelsbranschen i Sverige.

-Vi håller dig uppdaterad på regelverksfrågor om solel!

Krav på bygglov slopat Ytterligare regelförenklingar inom solelområdet! Den 1 augusti trädde lagändringen i kraft som innebär bygglovsbefrielse för solceller […]