Nyheter och artiklar

I vårt nyhetsflöde hittar du nyheter och debattartiklar kring det påverkansarbete vi driver inom solelsbranschen i Sverige.

-Vi håller dig uppdaterad på regelverksfrågor om solel!

Den 1 januari 2022 trädde den nya förordningen om interna nät i kraft. Solelkommissionen har tillsammans med Fastighetsägarna och Svensk […]