Nyheter och artiklar

I vårt nyhetsflöde hittar du nyheter och debattartiklar kring det påverkansarbete vi driver inom solelsbranschen i Sverige.

-Vi håller dig uppdaterad på regelverksfrågor om solel!

Solelkommissionen är positiva till Finansdepartementets förslag att öka det gröna avdraget till 20 procent 2023 Vi anser att det införandet […]