AH: Solklara regler krävs för framtidens samhällsbyggnad

Idag debatterar Solelkommissionen i Aktuell Hållbarhet. Läs debatten här, eller nedan:

Solceller har en viktig roll i samhällsbyggandet, men dagens otydliga lagstiftning kastar mörka skuggor över utvecklingen. Det är utmärkt att regeringen nu vill ta bort den olyckliga solelskatten, men många regler som hindrar solel på flerbostadshus finns kvar att lösa. I budgetpropositionen för 2017 saknas dock sådana förslag. Nu är det hög tid att energiminister Ibrahim Baylan på allvar tar tag i frågan.

I dag står byggnader för nära 40 procent av landets energianvändning, och potentialen att minska bebyggelsens behov av inköpt energi är stor. Taken kan spela en viktig roll. I en tid när jordens naturresurser blir allt knappare är det bekymmersamt att oklara lagar i dag tvingar större bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att lämna en värdefull resurs outnyttjad.

Om en fjärdedel av landets befintliga, södervända tak användes skulle tio procent av landets elförsörjning kunna komma från solen. I dag kommer något så futtigt som en tusendel av vårt elbehov från solen. Det kan jämföras med exempelvis Tyskland som redan i dag har runt sju procent solel i energisystemet.

Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, Vasakronan, JM, Solkompaniet och Telge Energi. Vår målsättning är att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030, men för att det ska bli möjligt krävs tydliga regler.

Därför är det utmärkt att regeringen nu vill ta bort den olyckliga solelskatten, men många regler som hindrar solel på flerbostadshus finns kvar att lösa.

Renoveringar och nybyggnation av bostäder pågår hela tiden, men för att inte missa möjligheten att skapa energieffektiva och hållbara städer måste det snarast bli tydligt vad som gäller. Solelkommissionen föreslår därför följande tre åtgärder som vi menar måste vara införda senast 2018:

Bredda skattereduktionen för solel. De ekonomiska förutsättningarna för att dela solceller med andra är i dag långt ifrån rimliga, vilket syns i marknadsutvecklingen: det byggs inga andelsägda solcellsanläggningar alls. Det är mycket olyckligt då andelsägande har flera fördelar, inte minst att boende i flerfamiljshus får samma möjligheter som villaägare att producera egen solel och få skattereduktion.

Förenkla flytt av el. För att tillvarata soliga tak är det avgörande att fastighetsägare kan flytta el mellan olika byggnader på samma fastighet. Först då kan man bygga optimalt på taken när elen kan användas även i de hus som har skuggiga tak.

Skapa likvärdiga bygglovsregler för solceller. I dag har vi olika krav från en kommun till en annan på bygglov till solceller. Det hindrar utvecklingen av solceller. När regelverket är komplicerat visar erfarenheten att intresset från fastighetsägare minskar markant. Vi föreslår därför att kommunala byggregler för solceller samordnas och görs likvärdiga.

Behovet av renoveringar och nybyggnationen av flerbostadshus är av historiska proportioner. Det innebär många möjligheter att ge boende i hyreslägenheter och bostadsrätter tillgång till lokalproducerad solel.

Nu gäller att vi tillsammans tar chansen att bygga hållbart. För en sak kan vi vara säkra på: klimatförändringarna väntar inte. Därför uppmanar vi energiministern Ibrahim Baylan att visa politisk handlingskraft för att skapa solklara regler för ett hållbart samhällsbyggande senast 2018.

Anders Lago, förbundsordförande, HSB
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Johan Skoglund, vd, JM
Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet
Mats Fagerström, vd, Telge Energi