Aktuell Hållbarhet: Finansdepartementet stoppar gröna investeringar

I dag presenterar vi lösningen på solskattefrågan i Aktuell Hållbarhet. Du hittar debattartikeln här, eller nedan:

Efter Paris är siktet inställt på att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Nu är det är dags att höja tempot om Sverige ska förbli det stora föregångslandet inom förnybar energi. Ändå beslutade riksdagen i december om en energiskatt som stoppar solcellsinvesteringar i större fastigheter.

Finansdepartementet hänvisade till att skatten var ett absolut krav från EU. Därför är det förvånande att samma departement nu presenterar ett lagförslag för industrins energiskatterabatt på 14 miljarder som lever upp till EU:s statsstödsregler. Men inte använder den för fastighetsägare som bygger solel.

Omställningen från fossilt till förnybart är här, och solcellsbranschen står i startgroparna. Takinventeringarna är gjorda, investerarna står i kö och byggbolagen är på gång. Även regeringen har uttalat höga ambitioner för utbyggnaden av solenergi och det är glädjande att man nu utreder hur egen solelproduktion kan bli ännu enklare för privatpersoner.

Den största potentialen finns dock på stora soleffektiva takytor, som skolor, sjukhus, flerfamiljshus, kontor och köpcentrum. Där har utvecklingen tvärbromsat, sedan riksdagen i december beslutade att juridiska personer, med mer än 255 kW solceller, ska betala energiskatt för den el de inte längre köper när de tillverkar egen solel.

Varför infördes då denna lagstiftning? Regeringen uttryckte i höstas att de inte ville införa skatten, men finansdepartementet hävdade att skatten är ett krav för att leva upp till EU:s statsstödsregler. Lösningen blev att införa lagen, samtidigt som man lovade en utredning av hur större fastighetsägare ska kunna installera solceller trots den nyinförda lagstiftningen.

Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi. Vår målsättning är att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030, men för att det ska bli möjligt måste solskatten tas bort. Vår bedömning är att solcellsmarknaden skulle femdubblas om skatten försvann, vilket skulle möjliggöra investeringar på runt tre miljarder kronor om året.

Att lägga ytterligare tid på att utreda frågan är ett dråpslag mot den spirande solcellsutvecklingen och det bubblande engagemang som falnar i samma takt som byråkratin växer. Utredningen är onödig, då lösningen redan finns på regeringskansliets bord. I höstas presenterades en statlig utredning som hanterar EU:s statsstödsregler för industrins och lantbrukets nedsättning av energiskatten. Precis samma lösning kan användas för solen.

Lösningen innebär att Skatteverket, i stället för elhandelsbolagen, hanterar industrins skattereduktion. Företagen betalar full energiskatt när de köper in sin el, och begär sedan återbetalning av Skatteverket. På så sätt får Skatteverket insyn i vilka företag som får skattereduktionen, vilket är ett krav för att Sverige ska kunna göra undantag från EU:s statsstödsregler och behålla industrins reducerade energiskatt.

I finansdepartementets lagförslag, som presenterades i början av mars, går man dessutom ett steg längre och beskriver hur EU:s statsstödsregler kan hanteras så att även norrländska kommuner kan undantas från energiskatt. Det är alltså uppenbart att det går att hantera statsstödsreglerna, bara viljan finns.

Nu vill vi uppmärksamma finansdepartementet och finansministern på att frågan redan är utredd och klar. Lösningen för industrin, fungerar även för solen. Utred inte solskattefrågan igen. Ge i stället alla skolor, sjukhus, flerfamiljshus, kontor och köpcentrum besked om att de får använda sin solel. Utsikterna är, bokstavligt talat, lysande.

Anders Lago, förbundsordförande, HSB
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet
Mats Fagerström, vd, Telge Energi