Aktuellt läge i solelfrågorna i Solelkommissionens årsrapport 2019

Förra året vintern var det osäkerheten om investeringsstödet som var i fokus. Vi på Solelkommissionen drev hårt att det krävdes snabbt besked om vilket stödnivå som skulle gälla och om alla som stod i kön skulle få del av stödet. Det tog ända till april innan beskeden kom och osäkerheten försvann. Det blev också en bra lösning med en sänkning av stödet och en höjning av budgeten. Det gjorde att pengarna räckte till fler. Vi hade velat se en tydlig treårsplan för utfasningen av stödet till företag och BRF:er och en snabb övergång till SolRot för alla villaägare. Det beskedet fick vi dock inte, den frågan driver vi därför vidare iår.

Vi arbetade även intensivt för att stoppregeln för solel på stora tak ska tas bort. Det beskedet kom inte förra året, men frågan bereds nu i Finansdepartementet så förhoppningsvis får vi snart ett positivt att det är fritt fram för solel även på det största taken. Läs mer i vår årsrapport och få en statusuppdatering av hur det går förändringarna av regelverken för solel och Solelkommissionens förslag till lösningar.

Läs hela årsrapporten för 2019

Nyfiken på tidigare år? Läs årsrapporterna här

Om Solelkommissionen

Solelkommissionen startades år 2015. Idag består vi av fem bolag som tagit strategisk ställning för solel; HSB, IKEA, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.

Vi arbetar tillsammans för att förutsättningarna för solel ska förbättras och att solel år 2030 ska stå för tio procent av Sveriges elbehov.