Solelåret 2021: Grönt avdrag och 500-kilowattsgräns

Under 2021 fortsatte världen med en pågående pandemi, samtidigt fortsatte solelen att växa såväl globalt som nationellt i Sverige. Investeringsstödet till företag, kommuner och privatpersoner, som funnits i mer än tio år avslutades 2020. Istället blev det i januari 2021 äntligen möjligt för privatpersoner att enkelt få tillgång till ett grönt avdrag samtidigt som marknaden i övrigt visar att den är så pass mogen att den klarar sig utan stödsystem.

I juli 2021 höjdes gränsen för skattebefrielse för egenanvändning av solel till 500 kilowatt. En fråga vi drivit länge i Solelkommissionen. Höjningen innebär att ytterligare cirka 16 000 stora tak öppnas upp för solel och kan tillföra två miljarder kilowattimmar.

De senaste åren har en rad förenklingar kommit till, både för företag och privatpersoner som väljer att investera i egenproducerad el. Fortfarande finns det regelverksfrågor som behöver ses över och justeras. Det har samtidigt tillkommit nya frågor för de som vill bygga solelparker och göra solel på mark till en del av den svenska elproduktionen. Frågor som är avgörande för att solelboomen ska fortsätta. Det är därför som Solelkommissionen fortsätter att driva på för att förutsättningarna för solel ska förbättras. I vår årsrapport sammanfattar vi de stora frågorna just nu.

Läs mer om vilka frågor vi drivit och fortsatt driver

Ladda ner: Solelkommissionens Årsrapport 2021

Du hittar alla våra tidigare årsrapporter samlade här >>

Om Solelkommissionen

Vårt övergripande mål inom Solelkommissionen är att skapa förutsättningar för en marknadsdriven, snabb utbyggnad av kundägd solel. Först då får vi en långsiktigt hållbar utveckling för solel.

Att solel är något som alla elkunder kan vara delaktiga i skapar i sig en förutsättning för
omställningen till ett helt förnybart energisystem. Solel på miljontals av våra bostäder och arbetsplatser bidrar med nya kilowattimmar, men också med att skapa intresse och möjligheter för att lagra energi och styra sitt elbehov. Helt avgörande för att vi ska få ett förnybart elsystem att fungera!

Solelkommissionen är ett nätverk av fem bolag som tagit strategisk ställning för solel; HSB, IKEA, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.