Almedalen: hur vi kan använda våra tak optimalt?

Solelkommissionens seminarium i Almedalen drog åter igen fullt hus. Regelverksfrågor kring solel är onekligen hett. Eller som Patrik Egnström från (S) uttryckte det “Det pågår en solelrevolution”.

Under ledning av den alltid så energiske och optimistiska Svante Axelsson höll Solelkommissionen två panelsamtal. Näringslivet började med att ge sin bild och formulera sin önskelista. Och därefter fick de folkvalda berätta om hur deras partier arbetar kring de olika frågorna.

Solelen växer med över 50 procent per år i Sverige. Och regelverken har tagit stora kliv framåt de senaste åren. Idag står solel för 0,2 procent av den svenska elförsörjningen och paneldeltagarna diskuterade hur solelen ska kunna fortsätta att öka så att vi år 2030 har tio procent solel.

Oavsett valutgång i september är det bra förutsättningar för den fortsatta solelutvecklingen. Det råder samsyn kring solel, konstaterar Johan Öhnell, initiativtagare till Solelkommissionen, glatt och nöjt.

Mer information om status i våra aktuella solelfrågor kommer efter sommaren. Håll utkik!

Bildtext: Politiker på rad; Maria Weimer (L), Patrik Engström (S), Rickard Nordin (C), Linus Lakso (MP) och moderator Svante Axelsson.

Medverkande på de två samtalen: 

Moderator: Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

  • Magnus Ulaner, Miljöchef, HSB
  • Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
  • Jonas Månsson, Kommunikationschef, Telge Energi
  • Johanna Wikander, Miljöchef, Stockholmshem
  • Johan Öhnell, VD, Solkompaniet
  • Patrik Engström, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson, Centerpartiet
  • Linus Lakso, Ledamot i partistyrelsen, Miljöpartiet
  • Maria Weimer, Energipolitisk talesperson, Liberalerna

Seminariet genomfördes i samarbete med Ekobanken.