Bifacial-paneler fotade underifrån

Tisdag 5 juli kl. 9 – 9.45 // Visby: Uppsala universitet, Kaserngatan 1, sal D 24

Almedalen 2022: Kan solparker bli en del av Sveriges elproduktion?

Solelkommissionens bedömning är att det kommer byggas solelparker för minst 50 miljarder fram till 2030 i Sverige, det kan jämföras att det idag totalt har investerats under en miljard! Vilka aktörer står för investeringarna och vilka är drivkrafterna? Hur ser politiken på att solelparker blir en ny del av den svenska elproduktionen?

Solelparker står för två promille av den svenska elproduktionen 2022. Det senaste årets elpriser har med stor tydlighet visat att Sverige snabbt behöver öka sin elproduktion i mellersta och södra Sverige. Samtidigt kräver utfasningen av fossil energi inom industri och transportsektorn att vi behöver fördubbla elproduktion de kommande decennierna. Och säkerhetsläget i Europa har under våren medfört att EU vill öka takten i utbyggnaden av förnybar energi ännu snabbare!

Intresset för att bygga och äga solelparker är stort både från elkunder och investerare, vilket skapar unika förutsättningar för en snabb utbyggnad. Samtidigt är solelparker nytt i Sverige och vi behöver skapa acceptans att använda en del av den öppna marken till elproduktion. Nätverket Solelkommissionen – som består av IKEA, Vasakronan, HSB, Telge Energi och Solkompaniet, bjuder in till ett frukostsamtal där vi berättar om varför och hur vi satsar på solelparker och vilken roll elkunderna har i att driva på utvecklingen.

Medverkande:

Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige, moderator
David Salsbäck, Kommunikations och hållbarhetsdirektör, Axel Johnson
Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
Niklas Holberg, tf vd, Telge Energi (TBC)
Jon Leo Rikhardsson, vd, HSB Södermanland
Axel Alm, vd, Solkompaniet
Johan Öhnell, Solelkommissionen
Lars Thomsson, Centerpartiet
Lorentz Tovatt, Energipolitisk talesperson, Miljöpartiet
Monica Haider, Energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Välkommen!

Läs mer >>