Altinget: Vårda solelboomen – ge besked om investeringsstödet

I maj kom regeringen med ett efterlängtat förslag till grönt avdrag för villaägare som säkrar en fortsatt snabb utbyggnad av solel på villataken. Men det saknas en plan för alla andra tak. Företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk och kommuner behöver också besked om framtiden, skriver Solelkommissionen i tidningen Altinget.

Läs artikeln här eller nedan.

Debatt: Vårda solelboomen – ge besked om investeringsstödet

I maj kom regeringen med ett efterlängtat förslag till grönt avdrag för villaägare som säkrar en fortsatt snabb utbyggnad av solel på villataken. Men det saknas en plan för alla andra tak. Företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk och kommuner behöver också besked om framtiden, skriver Solelkommissionen.

Solelkommissionen anser att det gröna avdraget är en mycket bra ersättning till dagens solcellsstöd till villaägare. Med ett grönt avdrag likt rot- och rutavdragen försvinner den stora osäkerhet och långa väntan som dagens system innebär. För många villaägare är stödet helt avgörande för att kunna investera i solel och ett nytt grönt avdrag kommer därför att skapa bättre förutsättningar för en fortsatt snabb utbyggnad av solel på villor.

Villataken i Sverige står för hälften av solelen och de stora taken står för resten. Investeringsstödet har funnits under många år och stödnivån har successivt sänkts. Dagens regler inkluderar både organisationer och privatpersoner och gäller endast året ut.

För att hela solelboomen ska fortsätta behövs även besked om villkoren för de stora taken så att företag, bostadsrättsföreningar och kommuner vet vad som gäller i höst. I år liksom tidigare år, ser vi att solcellsstödet redan under våren är på väg att ta slut. Därför behövs ett besked redan i sommar om vilka regler som kommer gälla för de med stora tak.

Finns stor potential

Trots att solel har vuxit snabbt i Sverige under de senaste åren är det bara fyra procent av de villaägare som har bra tak för solel som byggt. Det är samma andel av de stora taken på kontor, skolor och bostadsrättsföreningar som har installerat solel på sina tak. Det är med andra ord en mycket liten del av Sveriges fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har börjat bygga solel på sina tak och potentialen är stor. För alla andra är stödet en viktig förutsättning för att komma igång.

Regeringen bör fatta beslut

Solelkommissionen välkomnar regeringens förslag om ett grönt avdrag, men ser ett behov av att investeringsstödet för stora tak förlängs och fasas ut under de kommande åren och att förutsättningarna för stödet blir lika enkla och tydliga som för villaägarna.

Vårt förslag är därför att regeringen omgående fattar beslut om att:

  • Förlänga förordningen om investeringsstöd i den del som omfattar företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk, kommuner och regioner, med två år till den 31 december år 2022.
  • Regeringen garanterar att alla som färdigställer sin solelanläggning under 2020 får del av stödet på oförändrad nivå, det vill säga tillskjuter mer medel i höstbudgeten. Det är viktigt även för alla villaägare som står i kö för investeringsstödet och planerar bygga solel i år.
  • Stödet sänks till tio procent år 2021 och att det avslutas helt år 2023.
  • Genom att besluta om en sänkning av stödet från och med år 2021 skapar man ett incitament att inte skjuta upp sina solelplaner. Samtidigt vet de som söker under hösten 2020 vilken stödnivå som gäller från år 2021. Och genom att garantera att stödet räcker till alla tar man bort dagens osäkerhet om pengarna kommer att räcka. Tillsammans skapar detta förutsättningar för en utfasning av investeringsstödet som säkerställer att solelutbyggnaden på de lite större taken kan fortsätta utan stöd.

Ge besked i sommar

Vi i Solelkommissionen vill att solelsboomen i Sverige ska fortsätta. Solel är en del av omställningen till ett helt förnybart elsystem. Att ta vara på solenergin är en förutsättning för att vi ska kunna bygga ett mer hållbart samhälle. Vår uppmaning till energiminister Anders Ygeman (S) är därför att fortsätta vårda hela solelboomen och ge besked om investeringsstödet redan nu i sommar.

Johan Öhnell, Ordförande, Solkompaniet
Lena Herder, Landschef, Ikea Sverige
Johannes Boson, Vd, Telge energi
Johanna Skogestig, Vd, Vasakronan
Anders Lago, Förbundsordförande, HSB