Äntligen besked om solcellsstödet!

Vad händer med solcellsbidraget?

Regeringen berättade idag att de tillskjuter 300 miljoner kronor extra i vårändringsbudgeten till solcellsstödet. Det innebär att den totala budgeten nu är 736 miljoner kronor för 2019. Regeringen beslutade i torsdags om den nya förordningen som sätter stödnivån till 20 procent för både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Den nya nivån gäller alla som står i kön och förordningen träder ikraft redan den 1 maj. Det innebär, enligt Solelkommissionens bedömning, att Energimyndigheten väldigt snart kan börja fördela ut pengar igen och att Länsstyrelserna kan börja bevilja stöd till de som står kön.

Solelboomen fortsätter

Den utökade budgeten i kombination med den lägre stödnivån innebär att det kan byggas solelanläggningar för 3,7 miljarder under 2019. Det innebär att solelmarknaden växer med mer än 50 procent även 2019.

Ett mycket glädjande besked för att alla villaägare och företag som vill börja producera egen solel. Ovissheten sedan i december har gjort att många har tvekat, men nu kommer det bli full fart igen. Jag ser fram emot att solelboomen fortsätter och slår nya rekord under 2019, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen och ordförande i Solkompaniet.

Hur länge räcker solcellspengarna?

Det var en miljard i kö i november 2018, enligt Energimyndigheten. Det är också den senaste officiella siffran. De nya pengarna tillsammans med tidigare aviserade anslag räcker till en kö på 1,1 miljarder med den nya stödnivån på 20 procent. En grov bedömning blir därför att den nya budgeten räcker till de som sökt stödet under 2018, eftersom det alltid brukar falla bort några ansökningar i handläggningen.

Dagens besked från regeringen, (C) och (L) visar att stödet kommer fortsätta, även om de inte kunde öka budgeten mer i vårändringsbudgeten. Det är därför viktigt att alla som vill sätta upp solceller fortsätter att söka stödet, även om det med dagens budget blir en väntetid på cirka ett år för att få stödet beviljat.

Vi i Solelkommissionen kommer arbeta vidare för att vi så snart som möjligt får en treårsbudget för solcellsstödet för att skapa långsiktighet.