Årsrapport 2020

2020 – Pandemiåret och ett genombrottsår regelverken inom solel

2020 kommer för alltid vara pandemiåret, men det är samtidigt ett genombrottsår när det gäller regelverken för solel i Sverige. Flera stora frågor som vi i Solelkommissionen drivit sedan starten 2015 fick sina lösningar. Solelanläggningarna på stora tak kommer från juli 2021 få vara dubbelt så stora och alla villaägare har ett grönt avdrag från januari 2021 utan att behöva stå i kö. Samtidigt går vi nu in en marknad där investeringsstöd och elcertifikatsystemet är borta, det vill säga en helt stödfri marknad för alla kunder utom villaägare. Genom prisnedgången på solceller så finns lönsamheten ändå vilket skapar förutsättningar för en fortsatt snabb tillväxt, som inte begränsas av statliga stöd. Prisnedgången har också inneburit att 2020 blev året då solelparker började ta fart i Sverige. Riktigt bra, tycker vi i Solelkommissionen.

Läs mer om läget för de olika regelverksfrågorna och våra aktiviteter i årsrapporten