Årsrapporter

Solelkommissionen startade 2015 för att regelverken behövde ändras. De behövde öppnas upp för att kunderna skulle kunna producera en del av sin el själva. I våra årsrapporter berättar vi både om våra aktiviteter och ger en aktuell bild av hur regelverken ser ut i slutet av varje år.

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015