Nyheter och artiklar

I vårt nyhetsflöde hittar du nyheter och debattartiklar kring det påverkansarbete vi driver inom solelsbranschen i Sverige.

-Vi håller dig uppdaterad på regelverksfrågor om solel!

Fullsatt i Almedalen om solparker Solelkommissionen åkte givetvis till Almedalen som återstartade i år. Vårt seminarium ”Kan solparker bli en […]
Bifacial-paneler fotade underifrån
Tisdag 5 juli kl. 9 – 9.45 // Visby: Uppsala universitet, Kaserngatan 1, sal D 24 Almedalen 2022: Kan solparker […]
Solelåret 2021: Grönt avdrag och 500-kilowattsgräns Under 2021 fortsatte världen med en pågående pandemi, samtidigt fortsatte solelen att växa såväl […]
Den 1 januari 2022 trädde den nya förordningen om interna nät i kraft. Solelkommissionen har tillsammans med Fastighetsägarna och Svensk […]
Nu har regeringens nya förordning för interna nät kommit. Den öppnar upp för interna nät på flerbostadshus, vilket är en […]
Nybbygd solelpark i Sverige
Solelkommissionen stödjer helt utredningens förslag att införa en portalparagraf om att klimatförändringarna ska minimeras. Det är ett bra steg men […]
Privatpersoner som sökt investeringsstöd före 7 juli 2020 och installerat solceller hösten 2020 får en ny chans. Nu har regeringen […]
Elnät
Solelkommissionen lyfter i sitt remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport om framtidens elnätstariffer att inmatningstarifferna bör ändras. Dagens tariffer för elproduktion är […]
stort solcellstak i Sverige
EU-kommissionen har kommit med förslag på ett nytt energiskattedirektiv i sitt arbete i att klimatanpassa EU:s regelverk. I artikel 16 […]
Ny Teknik: Ge alla hushåll – även i lägenhet – samma villkor för solceller Andelsägande är utmärkt för dem som […]