Nyheter och artiklar

I vårt nyhetsflöde hittar du nyheter och debattartiklar kring det påverkansarbete vi driver inom solelsbranschen i Sverige.

-Vi håller dig uppdaterad på regelverksfrågor om solel!

Nu har regeringens nya förordning för interna nät kommit. Den öppnar upp för interna nät på flerbostadshus, vilket är en […]
Nybbygd solelpark i Sverige
Solelkommissionen stödjer helt utredningens förslag att införa en portalparagraf om att klimatförändringarna ska minimeras. Det är ett bra steg men […]
Privatpersoner som sökt investeringsstöd före 7 juli 2020 och installerat solceller hösten 2020 får en ny chans. Nu har regeringen […]
Elnät
Solelkommissionen lyfter i sitt remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport om framtidens elnätstariffer att inmatningstarifferna bör ändras. Dagens tariffer för elproduktion är […]
stort solcellstak i Sverige
EU-kommissionen har kommit med förslag på ett nytt energiskattedirektiv i sitt arbete i att klimatanpassa EU:s regelverk. I artikel 16 […]
Ny Teknik: Ge alla hushåll – även i lägenhet – samma villkor för solceller Andelsägande är utmärkt för dem som […]
Villaägarnas rätt att sälja solel som solel hotad Den 2 juli kom regeringens promemoria om ursprungsgarantier, UG. Energimyndigheten vill ta […]
Dags för nästa solreform – andelsägd! Regeringen tillsatte redan år 2017 en utredning för att bredda dagens skattereduktion till villaägarna […]
Platt tak med upplutade solcellspaneler
Riksdagsbeslut om höjd gräns för solel Den 19 maj fattade riksdagen det av Solelkommissionen efterlängtade beslutet att höja gränsen för […]
Solelkommissionen webbinarium inspelning Den 12 april bjöd Solelkommissionen in till vårens webbinarium. Under webbinariet fördes intressanta samtal mellan företrädare på […]