Nyheter och artiklar

I vårt nyhetsflöde hittar du nyheter och debattartiklar kring det påverkansarbete vi driver inom solelsbranschen i Sverige.

-Vi håller dig uppdaterad på regelverksfrågor om solel!

Solcellsstöd 2021 enbart till de som står i kön Nu har äntligen regeringens besked om investeringsstödet kommit. Det blev som […]
Grönt avdrag från 1 januari 2021 Häromveckan kom den välkomnade nyheten att riksdagen antagit förslaget om grönt avdrag. Förslaget som […]
Höjning av skattegräns till 500 kilowatt Igår kom det lagförslag som regeringen aviserade i budgetpropositionen i september. Det innehöll inga […]
Elcertifikatsystemet avvecklas men kvotplikten finns kvar Riksdagen har nu tagit beslut om stoppregel för elcertifikatsystemet som i praktiken innebär en […]
Regeringen förbättrar villkoren för solel på stora tak Igår presenterade regeringen huvudpunkterna i budgeten för klimat och energi. Solelkommissionen, där […]
Ny Teknik: Avskaffa solelsskatten – den är ohållbar för Sverige All egenproducerad förnybar el som används för att täcka fastighetens […]
Rapport: Andra EU-länder har inte stoppgräns för solel på stora tak Sverige har en stoppgräns för solel på stora tak […]
Solelkommissionen skriver till energiministern om investeringsstödet Solelkommissionen har länge drivit frågan om att solcellsstödet behöver fasas ut stegvis och med […]
Övergångsregler viktigt för fortsatt solelboom Grönt avdrag förenklar för villaägare Regeringen kom i mitten på maj med sitt förslag till […]
Regeringen inför ansökningsstopp för solcellsstödet Idag kom regeringen med ett pressmeddelande om att man inför ett stopp för nya ansökningar […]