Borås Tidning: Solceller snart på fler tak?

Villaägare får sedan år 2015 en skattereduktion när de blir producenter av solel, men den som bor i lägenhet omfattas inte. Se till att även lägenhetsägare kan använda solel, skriver Anders Lago, Fredrik Wirdenius, Johan Skoglund, Johan Öhnell och Maria Richtnér från nätverket Solelskommissionen i Borås Tidning, BT. Läs artikeln här eller nedan.

Solceller snart på fler tak?

Villaägare får sedan 2015 en skattereduktion när de blir producenter av solel, men den som bor i lägenhet omfattas inte. Det borde vara självklart att alla får samma möjlighet att producera förnybar energi till lika ekonomiska villkor, anser skribenterna.

Sommarens extremtorka har fått upp klimatfrågan på dagordningen och antalet villa- ägare som bygger för solel kommer att mer än fördubblas i år. För villa- ägare finns både en skattereduktion och ett investeringsstöd för solel, vilket har gjort att vi i Sverige nu börjar använda våra villatak för att producera el. Men de som bor i lägenhet eller är villaägare utan tak som fungerar för egna solceller, går fortfarande och väntar på att få vara med i solelrevolutionen.

Trots att breddningen av skattereduktionen redan har utretts och att det nu finns ett färdigt förslag hos miljö- och energidepartementet, har ingenting hänt.

Vi anser att det är dags att agera – den nya rapporten från FN:s klimatpanel visar att vi behöver snabba upp tempot i omställningen till ett helt förnybart energisystem.

Utredningens förslag innebär att de som vill producera solel tillsammans kan bilda en andelsförening som bygger solelanläggningen. Andelsägarna får en skattereduktion för den el som föreningen producerar och som de förbrukar i sina lägenheter. Det är ett utmärkt första steg att starta andelsföreningar för solel. EU-reglerna är under utveckling och det övergripande målet inom EU är att stödja all förnybar energi.

Det gör att Sverige i nästa steg skulle kunna tillåta större andelsföreningar, så att även vindkraften omfattas.

Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, Vasakronan, JM, Solkompaniet och Telge energi. Vår målsättning är att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030, men för att det ska bli möjligt måste även boende i flerbostadshus ha möjlighet att skaffa solceller. Detta är en rättvisefråga. Det borde vara självklart att alla får samma möjlighet att producera förnybar energi till lika ekonomiska villkor, oavsett om du bor i villa eller lägenhet.

Anders Lago, förbundsordförande, HSB
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Johan Skoglund, vd, JM
Johan Öhnell, vd, Solkompaniet
Maria Richtnér, tf vd, Telge energi

Läs också Solelkommissionens debattartiklar i: