Bygglovskravet för solceller slopas redan i sommar

Regeringen kom i veckan med sin lagrådsremiss om att ta bort kravet på bygglov för solelanläggningar som följer takets eller fasadens form. Det kommer ha stor betydelse för framförallt villaägare, eftersom solcellerna nästan undantagslöst följer takets lutning. För en villaägare har kostnaden för bygglov kunnat uppgå till fem procent av anläggningens pris och dessutom krävt mycket administration. Bygglovsprocessen tar dessutom tid och har försenat många solcellsanläggningar med flera månader.

– Det är bra att regeringen är så snabb med denna viktiga ändring och föreslår att den träder i kraft redan 1 augusti i år, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen och vd på Solkompaniet.

– Vi har i vårt remissvar framfört vikten av att också platta tak där man lutar upp solcellerna skulle omfattas, fortsätter Johan. Platta tak är utmärkta för solceller och mycket vanliga både på flerbostadshus, skolor, sjukhus, köpcentrum och kontor. Och solcellerna syns mycket sällan nerifrån och innebär därmed en mindre förändring av husens utseende än på de tak där kravet på bygglov nu tas bort. Vi på Solelkommisionen kommer fortsätta att arbeta för att kravet på bygglov tas bort även för platta tak, avslutar Johan Öhnell.

Här hittar du hela lagrådsremissen