Nyheter och artiklar

I vårt nyhetsflöde hittar du nyheter och debattartiklar kring det påverkansarbete vi driver inom solelsbranschen i Sverige.

-Vi håller dig uppdaterad på regelverksfrågor om solel!

Solelkommissionen i Almedalen! Sverige kan få 10 % av sin el från solen genom att använda befintliga tak. För att […]
Ta del av vårt remissvar! Kom på Solelkommissionens och ekobankens seminarium: Solel – vad krävs för att alla elkunder ska […]
Stort motstånd mot lagförslag En mängd aktörer är mot regeringens förslag om förändrad sollagstiftning, vilket DN lyfter i ett intressant […]
Vi bildar Solelkommissionen! Dagens lagstiftning styr mot gammaldags energiproduktion och skapar inte förutsättningar för egenproduktion av el – det är […]