Nyheter och artiklar

I vårt nyhetsflöde hittar du nyheter och debattartiklar kring det påverkansarbete vi driver inom solelsbranschen i Sverige.

-Vi håller dig uppdaterad på regelverksfrågor om solel!

Solel på stora tak – 500 kilowatt från 1 juli 2021 Solelkommissionen vill ha bort gränsen för egenanvänd solel helt, […]
Årsrapport 2020 2020 – Pandemiåret och ett genombrottsår regelverken inom solel 2020 kommer för alltid vara pandemiåret, men det är […]
Solel i nya kriterier för Bra Miljöval Naturskyddsföreningen reviderar under 2021 sina kriterier för el märkt med Bra Miljöval. Solelkommissionen […]
Årskrönika: Solelåret då allting hände! 2020 kommer för alltid vara pandemiåret, men det är samtidigt ett genombrottsår när det gäller […]
Solcellsstöd 2021 enbart till de som står i kön Nu har äntligen regeringens besked om investeringsstödet kommit. Det blev som […]
Grönt avdrag från 1 januari 2021 Häromveckan kom den välkomnade nyheten att riksdagen antagit förslaget om grönt avdrag. Förslaget som […]
Höjning av skattegräns till 500 kilowatt Igår kom det lagförslag som regeringen aviserade i budgetpropositionen i september. Det innehöll inga […]
Elcertifikatsystemet avvecklas men kvotplikten finns kvar Riksdagen har nu tagit beslut om stoppregel för elcertifikatsystemet som i praktiken innebär en […]
Regeringen förbättrar villkoren för solel på stora tak Igår presenterade regeringen huvudpunkterna i budgeten för klimat och energi. Solelkommissionen, där […]
Ny Teknik: Avskaffa solelsskatten – den är ohållbar för Sverige All egenproducerad förnybar el som används för att täcka fastighetens […]