Corren: Föråldrad lag stoppar solel

Fortfarande låser regelverken in solel i den fastighet elen produceras i. Detta bör skyndsamt ändras, skriver företrädare för Solelkommissionen i Corren. Läs debattartikeln här eller nedan.

Omställningen från fossilt till förnybart är här, liksom omställningen till ett decentraliserat energisystem med många små producenter av solel. Det enda som sackar efter är Sveriges lagstiftning, som är gammaldags. Fortfarande låser regelverken in solel i den fastighet elen produceras i. Skatteverket har tidigare kommit fram till kundägd el bör kunna använda elnätet så länge som den inte säljs. Nu är det hög tid för energiminister Ibrahim Baylan att agera och ta bort detta hinder.

I EU-parlamentet höjde man i januari målet om andelen förnybart till 35 procent för 2030. Sverige ligger före tack vare vattenkraften, men långt efter länder som Tyskland när det gäller solel. Sverige som är drivande i dessa EU-frågor behöver ta ansvar och göra förändringar på hemmaplan för att solel ska vara en del av vår omställning till ett helt förnybart energisystem. Solceller fungerar utmärkt i Sverige och är ett av de mest skonsamma sätten att producera el på. Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, Vasakronan, JM, Solkompaniet och Telge Energi. Vår målsättning är att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030, men för att det ska bli möjligt måste vi reformera regelverken.

Dagens lagstiftning skapades i en tid då det fanns ett fåtal stora elproducenter. Nu är vi istället på väg mot en elmarknad med mängder av elkunder, som med hjälp av solceller producerar egen el. Problemet är att dagens lagstiftning inte hängt med i utvecklingen. Den stoppar överföring av solel från byggnader med överskott till de med underskott. Om en elkund använder elnätet och flyttar solel mellan egna byggnader utlöser det full energiskatt. Detta trots att någon försäljning av el inte ägt rum.

Konsekvensen blir att en bostadsrättsförening inte kan täcka det soliga taket på en byggnad helt med solceller, eftersom elen inte kan användas i alla byggnaderna i föreningen. Samma sak gäller för allmännyttiga bostadsbolag och privata fastighetsägare. Vi menar att det är självklart att man ska kunna producera el på en byggnad och skicka den vidare till de andra i samma kvarter. Det är till exempel helt accepterat att ha en gemensam värmepanna och dela på varmt vatten mellan byggnaderna, men vill man föra el mellan dem tvingas man ut på elnätet. Och då drabbas man av energiskatt!

Även Skatteverket anser att detta är rimligt. De har tidigare tydliggjort att flytt av el inte bör betraktas som försäljning och att alla därmed måste få flytta el, under samma timme som den produceras, utan att beskattas.

Vi vill ta vårt klimatansvar och bygga mer solceller. Mer för att kunna göra det fullt ut, behöver vi ett regelverk som är anpassat till solel. Och när det är på plats kan regeringen avveckla det investeringsstöd för solel som finns idag. En enkel regelförändring som i nästa led ger minskade kostnader för staten. Nu är det upp till energiminister Ibrahim Baylan och regeringen att skingra några retsamma moln för att Sverige ska ta nästa steg mot 100 procent förnybar elproduktion.

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Johan Skoglund, vd, JM

Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan

Johan Öhnell, vd, Solkompaniet

Mats Fagerström, vd, Telge Energi