Corren: Ge besked om solelsstöd

Investeringsstödet kan avvecklas – men inte över en natt, skriver Anders Lago, Johan Skoglund, Fredrik Wirdenius, Mikael Sellstedt och Johan Öhnell från nätverket Solelkommissionen i en debattartikel i Corren.

Läs debattartikeln här eller nedan. Artikeln finns också att läsa i flera andra tidningar. Se länkar längre ner.


Ge besked om solelsstöd

Solcellsstödet har funnits i tio år och tog fart på riktigt under 2018. Idag står över 13 000 ansökningar i kö, vilket är nästan 40 % av de som sökt sedan starten 2009. Totalt är kön uppe i 1,4 miljarder. Nu måste vår nye energiminister Anders Ygeman ge besked om nya pengar annars hotas den solelboom som stödet byggt upp under tio års tid.

Under 2018 kom solelboomen till Sverige. Över 10 000 villaägare installerade solceller på sina tak, vilket innebar nästan en fördubbling av det totala antalet villor med solceller. Även i bostadsrättsföreningar och hos hyresvärdar är takten hög. Regelverken har förenklats rejält de senaste åren och ökningen av solcellsstödet 2018 gjorde att det lossnade på riktigt.

Företag, kommuner och landsting har också börjat få in solceller som ett enkelt och snabbt sätt att försörja sina fastigheter med egenproducerad förnybar el och förbättra energiprestandan. Även här har regelverken förbättrats de senaste åren, men solcellsstödet behövs några år till för att den ljusa utvecklingen att fortsätta.

Solcellsstödet infördes 2009 och var då 65 procent av den totala investeringen. Det har sänkts stegvis och är idag 30 procent. Stödet har hela tiden haft en budget för de kommande tre åren för att skapa långsiktighet för alla som ansöker. Så även om kön är rekordstor idag, så har det oftast varit kö för att få stödet. Då har treårsplanen varit viktig för att villaägare, bostadsrättsföreningar och företag ska veta att de kommer få stöd trots kön. Detta bröts i december då den budget som vann stöd i Riksdagen halverade stödet och tog bort treårsplanen.

Priserna för solceller har fallit under 2017 och 2018 tack vare borttagandet av importtullar inom EU. Och de högre elpriserna de senaste åren gör också att den ekonomiska kalkylen för solel påverkats positivt. Solelkommissionen anser därför att investeringsstödet på tre år sikt kan avslutas, men det måste fasas ut med en klar och tydlig tidplan. Det är avgörande att de som söker stöd vet att de kommer att få ta del av det, annars har stödet ingen effekt. Solelkommissionen, ett nätverk där Vasakronan, JM, HSB, Telge Energi och Solkompaniet ingår, vill därför att regeringen snarast:

  • Beslutar om en sänkt stödnivå till 15 procent och att stödet finns kvar till och med 2021.
  • Beslutar om att i vårbudgeten anslå de budgetmedel som krävs för att alla som sökt stöd under 2018 och söker under 2019 ska få ta del av stödet.
  • Inför en SolRot som kan ersätta investeringsstödet till villaägare.

Riksdagsbeslutet i december innebär i praktiken att solcellstödet avvecklas över en natt. Ett stöd som Sverige haft i tio år måste naturligtvis ges en rimlig tidplan för att avvecklas. Nu krävs ett snabbt besked från energiminister Anders Ygeman att alla som står i kön och de som söker 2019 kommer få stöd. Då kan solelen fortsätta att växa i Sverige 2019 och framåt.

Anders Lago, förbundsordförande HSB
Johan Skoglund, vd, JM
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Mikael Sellstedt, tf vd, Telge Energi
Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet

Debatt även i andra tidningar: