Corren: Släpp fram solelen fullt ut

Vi vill bygga mer solceller, men för att kunna göra det fullt ut behöver vi ett regelverk som är anpassat till solel. Det är dags för energiminister Anders Ygeman (S) att öppna upp för solel på de allra bästa taken, skriver nätverket Solelkommissionen i tidningen Corren.

Läs artikeln här eller nedan.


Släpp fram solelen fullt ut

Sverige har äntligen fått en solelboom, men vi har en lagstiftning som effektivt stoppar solel på de stora taken. Solel, som sänker våra byggnaders behov av tillförd energi, drabbas av energiskatt på den el som inte längre köps om taket är stort. Det behöver vår energiminister Anders Ygeman ändra på!

Solelkommissionen är ett nätverk som består av Vasakronan, HSB, Telge Energi, IKEA och Solkompaniet. Vår målsättning att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030. Solelboomen 2018 är en bra början, men Sverige ligger långt efter länder i vårt närområde. Tyskland som varit föregångsland inom solel ligger på åtta procent solel och Danmark har passerat två procent, medan Sverige trots att solelen under 2018 nästan fördubblades bara nått tre promille!

Förra året installerades över 10 000 nya solelanläggningar, de flesta på villatak. Och 1 500 solelanläggningar byggdes på bostadsrättföreningar, hyreshus, skolor, köpcentrum och kontor. Totalt ökade solelen med hela 78 procent. Regelverken för privatpersoner och solelanläggningar upp till 255 kilowatt har förbättrats kraftigt de senaste åren. Men de stora taken används inte, gränsen på 255 kilowatt utesluter logistikbyggnader, idrottshallar och andra större byggnader.

Vårt förslag är att all egenproducerad solel som används för att täcka fastighetens förbrukning, oavsett storlek på anläggningen, ska vara befriad från energisskatt. Vi vill att solel hanteras på samma sätt som energieffektivisering. Sverige har självklart ingen skatt på den el som en fastighetsägare inte längre köper när de installerar en värmepump eller byter fönster i en byggnad. Samma princip måste gälla även för solel som produceras på en byggnad.

Gränsen på 255 kilowatt är en svensk regel och vi anser att EU:s nya förnybarhetsdirektiv som antogs i december 2018 ger Sverige möjlighet att införa en energiskattebefrielse för el som produceras för att förbrukas av fastighetsägaren. Att förbättra villkoren för kundägd solel finns även med i Januariöverenskommelsens punkt 24 ”Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land”.

Dagens regelverk är trots de senaste årens förbättringar gjorda för den gamla elmarknaden där elbolagen producerar, elnäten transporterar och kunderna förbrukar elen. Men solel på byggnader är inte traditionell elproduktion – det är ett sätt för elkunderna att använda modern teknik för att köpa mindre el. Det stödjer dessutom Sveriges mål om ett helt förnybart elsystem och ska inte ska hindras av gammalmodiga regelverk.

Vi vill ta vårt klimatansvar och bygga mer solceller. Men för att kunna göra det fullt ut, behöver vi ett regelverk som är anpassat till solel. Och när det är på plats kan regeringen avveckla det investeringsstöd för solel som finns idag. Nu är det upp till energiminister Anders Ygeman att öppna upp för solel på de allra bästa taken.

Anders Lago, förbundsordförande HSB                                
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Johannes Boson, vd, Telge Energi
Lena Herder, Sverigechef, IKEA
Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet

Almedalsveckan 2019

Under Almedalsveckan höll Solelkommissionen ett seminarium på samma tema. Läs mer om det här: Solel på stora tak fick stöd i Almedalen