Dagens ETC: Så kan den onödiga skatten på sol tas bort

Idag intervjuas Anders Lago, förbundsordförande HSB, i tidningen Dagens ETC om hur den olyckliga skatten på solel kan tas bort.

–  Modellen innebär att företagen betalar full energiskatt, när de köper in sin el, och sedan begär återbetalning av Skatteverket. Samma lösning kan användas för solel, säger Anders Lago.

Han betonar även att solelen numera klarar sig på egen hand, utan subventioner, så länge man bara har rätt att använda den som man vill i de egna byggnaderna.

– Ska vi få fart på den gröna omställningen måste det vara enkelt att satsa på förnybart. Vi behöver inte införa subventioner som i Tyskland, det räcker med ett regelverk som inte utesluter en stor del av taken, säger Anders Lago.

Läs hela artikeln här.