Debatt i Borås Tidning, VLT, Dalademokraten och ST

I förra veckan presenterade regeringen delar av höstbudgeten, vilka innehöll ett ökat investeringsstöd till solceller. År 2016 kommer budgeten för stödet att vara på 225 miljoner kronor, för att sedan öka till 390 miljoner kronor per år under 2017-2019.

Det är bra att det skjuts till större resurser för att stötta utbyggnaden av solel i Sverige. Hittills har Sveriges blivande solelproducenter fastnat i kön till investeringsstödet och budgeten har varit långt ifrån tillräcklig. Nu räcker pengarna ett tag till, och småproducenterna kan förhoppningsvis komma loss ur kön.

Samtidigt finns fortfarande stora hinder i vägen som regeringen nu måste ta itu med. Tidigare i år föreslog regeringen ändringar i lagstiftningen som innebär avsevärda försämringar för större fastighetsägare som vill producera egen el. Om regeringen verkligen vill underlätta för klimatsmart energi måste lagstiftning som bestraffar solelproducenter undanröjas.

De senaste dagarna har Solelkommissionen debatterat frågan i Borås tidning, VLT, Dalademokraten och Sundsvalls Tidning. Du hittar artiklarna här:

Borås tidning: Mörka moln över solenergin

VLT: Ny skatt sätter stopp för solceller

Dalademokraten: Möjligheterna för solel måste förbättras

Sundsvalls Tidning: Molnen hopar sig över solcellsutvecklingen

Missa inte heller HSBs kommentar till förslaget som regeringen presenterade i förra veckan:

HSB: Mer stöd till solel – men regeringens lagförslag sätter krokben för producenterna