Den 1 januari 2022 trädde den nya förordningen om interna nät i kraft. Solelkommissionen har tillsammans med Fastighetsägarna och Svensk Solenergi tagit fram ett tolkningsdokument för att göra det tydligt hur vi anser att den bör tillämpas. Vi har gjort det dels för att underlätta för alla fastighetsägare som vill veta mer om vad den nya förordningen innebär. Och dels för att påverka Energimarknadsinspektionen, Ei, som är den, som genom att avgöra ett antal bindande besked, ska skapa en praxis om vad som gäller. Förordningen i sig är utmärkt och skapar nya möjligheter för både små och stora fastighetsägare.

Det speciella med denna förordning är att den utgår från en tidigare utredning, Moderna Elnät, och det är utifrån den som Ei ska tolka den nya förordningen. En förordning har ju ingen proposition där man ger vägledning till varför en lag är skriven som den är. Därför blir det ett större utrymme för tolkning.

”Ei har ännu inte kommit med något bindande besked, men de har sagt i samtal med oss, att de ska ha en ”positiv tolkning” det vill säga att förordningen verkligen ska öppna upp för kunderna att dela solel och lagring.

Förordningen är ett första steg i att skapa förutsättningar för energigemenskaper, nästa steg är att få till ett regelverk för virtuella nät. Något som vi i Solelkommissionen drivit sedan utredningen Moderna elnät var igång. Spännande tider väntar.”

Johan Öhnell, initiativtagare Solelkommissionen

Läs mer om och ansök om bindande besked om undantag på Energimarknadsinspektionen:
Undantag från kravet på nätkoncession – IKN