DI Debatt: Sluta straffa solelen

Sluta straffa solelen! Det skriver vi idag på DI Debatt. Läs artikeln här, eller nedan:

Sverige är det stora föregångslandet inom förnybar energi. Banker och kreditgivare står i kö för att investera i fossilfria tillgångar. Ändå har riksdagen beslutat om en energiskatt, som stoppar investeringar i solceller för större fastighetsägare.

Finansdepartementet hävdar att skatten är ett absolut krav för att leva upp till EU:s statsstödsregler. Samtidigt presenterade departementets egen utredning en lösning som hanterar EU:s statsstödsregler för industrins nedsättning av energiskatten. Samma lösning kan användas för solel. Det är väl inte Finansdepartementets avsikt att stoppa gröna investeringar?

Det är mycket olyckligt att riksdagen i december valde att stoppa solceller på skolor, sjukhus, kontor, köpcentrum och flerbostadshus. I korthet innebär den nya lagstiftningen att juridiska personer, med mer än 255 kilowatt solceller, ska betala energiskatt för den el de inte längre köper när de tillverkar egen solel. Detta är dråpslag mot den spirande solcellsutvecklingen.

Förslaget från utredningen om EU:s statsstödsregler går i korthet ut på att Skatteverket, i stället för elhandelsbolagen, ska hantera industrins skattereduktion. Företagen betalar först full energiskatt, när de köper in sin el, och begär sedan återbetalning av Skatteverket.

På så vis kan Skatteverket få bättre insyn i vilka företag som får skattereduktionen, vilket är ett krav för att Sverige ska kunna göra undantag från EU:s statsstödsregler och behålla industrins reducerade energiskatt.

Vi vill uppmärksamma Finansdepartementet på att den lösningen även fungerar för solelen. Det kan inte vara meningen att Sverige, föregångslandet inom förnybar energi, ska säga nej till småskalig kundägd solenergi.

Intresset för att placera pengar i hållbara hus är en fantastisk möjlighet för Sverige att ställa om fastighetsbeståndet. I dag står byggnader för nära 40 procent av landets energianvändning, och potentialen att minska bebyggelsens behov av inköpt energi är stor.

Sverige har tyvärr hamnat i skuggan av övriga Europa när det gäller solel. Endast 1 promille av vårt elbehov kommer från solel. Det kan jämföras med exempelvis Tyskland som redan har runt 7 procent solel i sitt energisystem.

Solcellssverige ligger i startgroparna. Takinventeringarna är gjorda, investerarna står i kö och byggbolagen är på gång. Utred inte solskattefrågan igen, utan använd industrins modell för solel. Ge alla som vill bygga på sina tak besked att de får använda sin solel. Utsikterna är lysande.

Anders Lago, förbundsordförande, HSB
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet
Mats Fagerström, vd, Telge Energi