Di: Energiskatten stoppar solel

Sverige har fortfarande regelverk som stoppar kundägd solel och energiskatten slår hårt mot både privatpersoner och företag. Alla som förbrukar el måste ha rätt att producera sin egen solel utan att drabbas av energiskatt, skriver Solelkommissionen i Dagens Industri.

Läs artikeln här eller nedan.


Befria lägenheter med solpaneler från skatt

Sverige har fortfarande regelverk som stoppar kundägd solel och energiskatten slår hårt mot både privatpersoner och företag. Alla som förbrukar el måste ha rätt att producera sin egen solel utan att drabbas av energiskatt, skriver Ikeas Sverigechef Lena Herder med flera.

Sverige har ett kraftigt ökande behov av förnybar el när vi elektrifierar både industrin och bilparken, och som en följd av ökad digitalisering. Då behöver vi använda även solelen, som tack vare teknik- och prisutvecklingen har alla förutsättningar att bli en viktig del i vår framtida energimix.

Solelen kompletterar dessutom vindkraften utmärkt genom att den produceras dagtid på sommaren, medan vindkraften ger mest på vintern och även producerar nattetid.

Solelkommissionen är ett nätverk som består av Vasakronan, HSB, Telge Energi, Ikea och Solkompaniet. Vår målsättning är att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030.

Vi anser att grundprincipen ska vara att all egenproducerad solel som används för att täcka fastighetens eller kundens förbrukning, ska vara befriad från energiskatt. I dag använder både privatpersoner och företag modern teknik som LED-belysning och värmepumpar för att minska vårt elbehov.

Självklart betalar man inte energiskatt för den el man inte längre köper – samma princip måste gälla även för solel som används för egen förbrukning.

Villaägare och småskalig solel på större fastigheter upp till 255 kilowatt har sedan några år fått denna skattebefrielse. Och som följd av det stora intresset för solel växer också den egna produktionen av solel för dessa grupper med mer än 50 procent per år. Det är en fantastisk utveckling, men nu är det hög tid för nästa steg.

Alla som inte har ett eget tak utan i stället bygger sol- och vindel tillsammans i en förening för att täcka sitt eget behov av el får däremot betala full energiskatt. Det gör att alla som bor i lägenhet och vill ta ansvar för sin klimatpåverkan inte har samma villkor som villaägarna. Och därför byggs det inga gemensamma solelanläggningar.

Sverige har även ett stort antal byggnader med stora tak, till exempel idrottshallar, logistikbyggnader och sjukhus. Dessa fastigheter förbrukar samtidigt stora mängder energi som delvis kan ersättas av egenproducerad solel.

Men i dag får dessa verksamheter betala full energiskatt i solelanläggningar större än 255 kilowatt, även om all elen används i fastigheten. Därför finns det ingen solel på stora tak i Sverige.

EU:s nya förnybarhetsdirektiv som antogs i december 2018 ger Sverige möjlighet att införa en energiskattebefrielse för el som produceras för att förbrukas av fastighetsägaren. Och senast i somras tog Frankrike bort sin storleksgräns och slopade energiskatten för solel. Nu är det dags för Sverige att göra likadant.

Solelkommissionen får positiva signaler från riksdagen om att ändra regelverken för dessa två grupper. Både för att öka tempot i utbyggnaden av solel och skapa rättvisa mellan villaägare och de som bor i lägenhet.

Nu är det dags för regeringen att gå från ord till handling och öppna upp för solel för alla kunder.

Anders Lago, förbundsordförande HSB
Lena Herder, landschef Ikea Sverige
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
Johan Öhnell, ordförande Solkompaniet
Johannes Boson, vd Telge Energi