DI: Öppna elnäten för att flytta solel

Dagens lagstiftning låser in solelen i den fastighet där den produceras. Det är omodernt och orimligt. Solelen bör kunna flyttas från sommarstugan till stan, skriver företrädare för Solelkommissionen i Dagens Industri. Läs debattartikeln här, eller nedan.

Omställningen från fossilt till förnybart är här, liksom omställningen till ett decentraliserat energisystem med många små producenter av solel. Det enda som sackar efter är Sveriges lagstiftning, som är gammaldags.

Fortfarande låser regelverken in solel i den fastighet elen produceras i. Skatteverket har tidigare kommit fram till att el bör kunna använda elnätet så länge som den inte säljs. Nu är det hög tid för energiminister Ibrahim Baylan att agera och öppna elnäten för allmänheten.

Just nu ökar antalet solceller i världen med rekordfart och solen tar stabila kliv mot att vara den dominerande källan till elektricitet år 2050. Det internationella energirådet, IEA, skrev nyligen upp sina framtidsprognoser efter att utbyggnaden runt om i världen överträffat alla förväntningar.

Nu bedömer de att 30.000 solcellsmoduler kommer att installeras varje timme under de fem kommande åren. Omställningen från fossilt till förnybart är verkligen här.

Här på hemmaplan har utvecklingen däremot gått långsammare. Tyskland, ett land med nästan samma solinstrålning som Sverige, har passerat en miljon solelanläggningar. Där kommer hela sju procent av elen från solen, medan vi fortfarande bara har en tusendel solel i våra nät.

På sistone har en rad efterlängtade reformer förbättrat förutsättningarna för solceller även här i Sverige, men fortfarande är regelverken orättvisa och baserade på en traditionell elmarknad.

Dagens lagstiftning skapades i en tid då det fanns ett fåtal stora elproducenter och många elkunder. Idag går vi istället mot en elmarknad med mängder av mikroproducenter, som med hjälp av solceller producerar egen el.

På en sådan elmarknad framstår dagens lagstiftning som föråldrad, då den stoppar överföring av solel från byggnader med överskott till de med underskott. Om en elkund använder elnätet och flyttar solel mellan egna byggnader utlöser det full energiskatt, trots att någon försäljning av el inte ägt rum.

Konsekvensen blir till exempel att bostadsrättsföreningen inte kan täcka det soliga taket på en byggnad helt med solceller, eftersom elen inte kan användas i alla byggnaderna i föreningen. Samma sak gäller för allmännyttiga bostadsbolag, företag och privatpersoner. Självklart ska man kunna föra el från den soliga sommarstugan till lägenheten i stan!

Det bryter mot vedertagen praxis, det vill säga att företag kan flytta råvaror och insatsvaror mellan olika anläggningar utan att det utlöser någon beskattning. Det är helt enkelt ett klokt sätt att producera på olika ställen och färdigställa en produkt på ett annat.

Även Skatteverket anser att detta är rimligt. De har tidigare tydliggjort att flytt av el inte bör betraktas som försäljning och att alla därmed måste få flytta el, under samma timme som den produceras, utan att beskattas.

Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, Vasakronan, JM, Solkompaniet och Telge Energi. Vår målsättning är att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030, men för att det ska bli möjligt måste alla ha tillgång till elnäten.

Det övergripande målet som Energikommissionen slagit fast är att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem 2040. Därför är det hög tid för Ibrahim Baylan, som nu även är samordningsminister, att agera.

Med en moderniserad lagstiftning blir det möjligt att tillvarata soliga tak och ge fler tillgång till lokalproducerad solel, låt elkunderna få använda de gemensamma elnäten.

Anders Lago, förbundsordförande HSB
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Johan Skoglund, vd JM
Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet
Mats Fagerström, vd, Telge Energi