DI Replik: Alla tjänar på kundägd solel

Solelkommissionen föreslog på Di debatt den 2 maj att elnäten ska öppnas för solel. Villaägarnas Riksförbund frågar sig i en replik vad det leder till i förlängningen. Blir det en helt ny elmarknad där kundägd solel tar över från dagens elproducenter? Nej, men omställningen till ett helt förnybart elsystem går snabbare.

Läs debattartikeln här, eller nedan:

I dag stoppar lagstiftningen att man flyttar solel mellan byggnader. Det gör att de soliga taken hos både stora och små fastighetsägare inte används optimalt. Så fort elen går ut på det allmänna elnätet så drabbas den av energiskatt, även om den inte säljs. Det beror på att regelverket är gammalmodigt och inte är utformat för en elmarknad där kunderna producerar en del av sitt elbehov själva. Sverige har ovanligt bra tak, de är byggda för att klara snölaster och har därför inga problem att hantera solceller. Taken står oanvända och byggnaderna är alltid anslutna till elnätet. Samtidigt produceras solel alltid på dagtid när elbehovet är stort i Sverige.

Därför anser Solelkommissionen, som består av Vasakronan, JM, HSB, Telge Energi och Solkompaniet att taken ska tas tillvara för solel.Villaägarnas Jakob Eliasson ställer frågan om det blir så stora volymer att den kundägda solelen tar över och ändrar fundamentalt för förutsättningarna för elbolagen och för skatteintäkterna för staten. Solelkommissionens förslag rör enbart småskalig solel, upp till den gräns på 255 kW, som riksdagen slagit fast ska vara befriad från energiskatt. Det innebär att den el som kommer flyttas enbart kommer vara några enstaka procent av Sveriges elförbrukning. Det gör att en regelförändring som tillåter kundägd solel att flyttas inte förändrar elmarknaden i grunden. Det gör bara att omställningen till ett helt förnybart energisystem går snabbare och sker mer kostnadseffektivt när befintliga tak kan användas optimalt för solel.

Villaägarna ställer också frågan hur elnätsbolagen påverkas av solelen, skapas problem med flaskhalsar i näten? Sverige har idag drygt 1 promille solel i elsystemet. Och en aktuell EU rapport visar att en andel solel på 10–12 procent är optimal och bra för elbalansen. Inmatning av småskalig el på dagtid när elbehovet är som störst stärker elnätet, till gagn för alla kunder. Det gör att det känns lugnt att öppna elnäten för att Sverige ska närma sig de nivåer som vi har i Danmark och Tyskland.

Sverige har en utmärkt och väl fungerande elmarknad. Att öppna elnäten för kundägd solel kommer göra den ännu bättre och bidra effektivare i klimatfrågan. Det tjänar, menar vi, alla på.

Anders Lago, förbundsordförande, HSB
Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
Johan Skoglund, vd, JM
Johan Öhnell, ordförande, Solkompaniet
Mats Fagerström, vd, Telge Energi