DT: Genomför reformen så även lägenhetsägare kan använda solel

Solelreformen som alla väntar på är inom räckhåll. Se till att även lägenhetsägare kan använda solel, skriver Anders Lago, Fredrik Wirdenius, Johan Skoglund, Johan Öhnell och Maria Richtnér från nätverket Solelskommissionen i Dalarnas Tidningar, DT. Läs artikeln här eller nedan.

Genomför reformen så även lägenhetsägare kan använda solel

Sveriges villaägare får sedan 2015 en skattereduktion när de blir solelproducenter, men du som bor i lägenhet omfattas inte. Regeringen har utrett frågan om breddad skattereduktion och det finns sedan i mars redan ett färdigt förslag. Med det kan alla som bor i lägenhet och bygger solel tillsammans på sitt gemensamma tak eller i solelpark få samma skattereduktion som villaägarna.

Men förslaget har lagts på is på departementet. Vi vill att reformen ska genomföras så att alla kan bygga solel redan nästa sommar.

Sommarens extremtorka har fått upp klimatfrågan på dagordningen och antalet villaägare som bygger solel kommer att mer än fördubblas i år. För villaägare finns både en skattereduktion och ett investeringsstöd för solel, vilket har gjort att vi i Sverige nu börjar använda våra villatak för att producera el. Men de som bor i lägenhet eller är villaägare utan tak som fungerar för egna solceller, går fortfarande och väntar på att få vara med i solelrevolutionen.

Trots att breddningen av skattereduktionen redan har utretts och att det nu finns ett färdigt förslag hos Miljö och Energidepartementet, har ingenting hänt! Vi anser att det är dags att agera – IPCC:s nya rapport visar att vi behöver snabba upp tempot i omställningen till ett helt förnybart energisystem.

Utredningens förslag innebär att de som vill producera solel tillsammans kan bilda en andelsförening som bygger solelanläggningen. Andelsägarna får en skattereduktion för den el som föreningen producerar och som de förbrukar i sina lägenheter. Det är ett utmärkt första steg att starta andelsföreningar för solel. EU-reglerna är under utveckling och det övergripande målet inom EU är att stödja all förnybar energi. Det gör att Sverige i nästa steg skulle kunna tillåta större andelsföreningar så att även vindkraften omfattas.

Solelkommissionen är ett nätverk som består av HSB, Vasakronan, JM, Solkompaniet och Telge Energi. Vår målsättning är att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030. Det borde vara självklart att alla får samma möjlighet att producera förnybar energi till lika ekonomiska villkor, oavsett om du bor i villa eller lägenhet.

Anders Lago, förbundsordförande HSB
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
Johan Skoglund, vd JM
Johan Öhnell, vd Solkompaniet
Maria Richtnér, tf vd Telge Energi

Läs också Solelkommissionens debattartikel i Upsala Nya Tidning, 13 september 2018 – Reform inom räckhåll