DT och LT: Finansdepartementet stoppar solel

Debatten fortsätter! Förra veckan i Länstidningen Södertälje och i Dalarnas tidning.

Sverige är det stora föregångslandet inom förnybar energi. Banker och kreditgivare står i kö för att investera i fossilfria tillgångar. I Gävleborgs län finns utmärkta möjligheter att producera betydande mängder solel på befintliga tak. Ändå har riksdagen beslutat om en energiskatt, som stoppar investeringar i solceller för större fastighetsägare. Finansdepartementet hävdar att skatten är ett absolut krav för att leva upp till EU:s statsstödsregler. Samtidigt presenterade departementets egen utredning en lösning som hanterar EU:s statsstödsregler för industrins nedsättning av energiskatten. Samma lösning kan användas för solel.

Det är väl inte Finansdepartementets avsikt att stoppa gröna investeringar? Därför är det är mycket olyckligt att riksdagen i december valde att stoppa solceller på skolor, sjukhus, kontor, köpcentrum och flerbostadshus. I korthet innebär den nya lagstiftningen att juridiska personer, med mer än 255 kilowatt solceller, ska betala energiskatt för den el de inte längre köper när de tillverkar egen solel. Detta är hårt slag mot den spirande solcellsutvecklingen.

Förslaget från utredningen om EU:s statsstödsregler går i korthet ut på att Skatteverket, i stället för elhandelsbolagen, ska hantera industrins skattereduktion. Solcells-Sverige ligger i startgroparna. Utred inte solskattefrågan igen, utan använd industrins modell för solel. Ge alla som vill bygga på sina tak besked att de får använda sin solel.

Anders Lago
förbundsordförande, HSB

Fredrik Wirdenius
vd, Vasakronan

Johan Öhnell
ordförande, Solkompaniet

Mats Fagerström
vd, Telge Energi