EI:s utredning om 1,5 MW-undantaget i ellagen 

I somras fick Energimarknadsinspektionen (Ei), i uppdrag av regeringen att utreda om det gick att höja gränsen för att betala inmatningsavgift från 1,5 MW till 2,3 MW. Syftet var att regeringen vill kompensera de tidiga investerarna i vindkraft som drabbats av förlorade intäkter när elcertifikatsystemet ändrats i grunden. Utredningen ska vara klar 31 mars 2021.

Ei har i sin utredning kommit fram till att det inte är lämpligt att utöka undantaget, utan tittar nu på alternativa sätt att kompensera de som byggde vindkraft kring 2010. Ei är också inne på att 1,5 megawattgränsen bör tas bort när vi närmar oss 2030.

Solelkommissionen anser att 1,5 megawattgränsen är mycket viktig för att skapa förutsättningar för mindre solelparker och att det är ytterst olämpligt att ta bort detta undantag som gällt sedan 1980-talet och som varit viktigt för att underlätta för både småskalig vatten- och vindkraft. Självklart behöver det finnas kvar för att få igång mindre solelparker när den utveckligen precis är på väg att ta fart. Undantaget måste också ses i sken av att både investeringsstödet till solceller och elcertifikatintäkterna togs bort hösten 2020.

Frågan om undantaget har varit med i fem olika utredningar de senaste 20 åren, men ingen regering har gått vidare med förslagen och tagit bort undantaget.

”Solelkommissionen kommer självklart arbeta för att det inte ska denna gång heller och är optimistisk med att både regeringen och riksdagen inte vill stoppa de mindre solelparkerna”

Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen och ordförande i Solkompaniet.

Läs regeringens utredningsdirektiv här