Elcertifikat: Utveckla systemet istället för att avveckla

Solelkommissionen har idag lämnat in sitt remissvar på Energimyndighetens rapport om stoppregel. Myndighetens förslag är att en stoppregel införs 2030, vilket skulle innebära att elcertifikatpriserna efter 2021 blir nära noll eftersom det blir ett stort överskott av elcertifikat. Solelkommissionen anser att myndighetens förslag leder till en snabbavveckling av systemet. Det kommer innebära att utbyggnaden av större solelanläggningar kommer att gå långsammare.

Det är bråttom med att ställa om till förnybar energi och systemet behövs för att få igång utbyggnaden av solelparker i Sverige. Förra årets byggdes endast fyra solelanläggningar över en megawatt enligt statistiken som kom från Energimyndigheten i mars. Det visar tydligt att stödet behövs ett antal år till, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen och ordförande i Solkompaniet.

Solelkommissionen ställer sig därför bakom det förslag som Svensk Vindenergi och Bodecker & Partners tagit fram som innebär ett tilldelningsstopp och som skapar förutsättningar för en fortsättning av systemet. Solelkommissionen har i sitt förslag även med att systemet ska stödja anläggningar som byggs efter 2021, vilket gör att man snabbar på utbyggnaden av förnybar energi ytterligare.

Läs hela Solelkommissionens remissvar angående Energimyndighetens rapport om kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)