Elcertifikatsystemet avvecklas men kvotplikten finns kvar

Riksdagen har nu tagit beslut om stoppregel för elcertifikatsystemet som i praktiken innebär en avveckling. Inga nya anläggningar godkänns efter den 31 december 2021. Regeringen räknar med att 2030-målet för utbyggnaden av förnybar elproduktion ska nås redan under 2021. Om det inte görs det flyttas stoppdatumet fram. Beslutet innebär att det skapas stora överskott av elcertifikat som gör att priserna närmar sig noll. Priserna har från januari 2019 gått från 18 öre/kWh till att idag vara 0,3 öre! Det innebär att det elcertifikaten har förlorat sin betydelse för solel, kostnaden för att mäta och administrera elcertifikaten överstiger intäkten för solcellsanläggningar upp till gränsen på 255 kilowatt.

Trots beslutet om stoppregel finns kvotplikten kvar. Den innebär att kunder som förbrukar mer än 60 000 kilowattimmar per år från egna solelanläggningar (mer än 50 kilowatt i installerad effekt) är skyldiga att vara kvotpliktiga och deklarera elcertifikat en gång per år. Det skapar en helt onödig administration. Solelkommissionen har länge velat höja gränsen för kvotplikten och även Energimyndigheten ser problemet och vill höja gränsen. Det krävs dock en lagändring.